Tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Nội dung 1

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
24

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nội dung 1 trong chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Nội dung 1 để các thầy cô tiện tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung 1:

Khái quát những điểm cốt lõi về bối cảnh, quan điểm xây dựng CTGDPT 2018; Tóm tắt mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, giáo dục học sinh, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của CTGDPT 2018; Xác định những điểm mới của chương trình giáo dục trung học cơ sở và những điểm cần lưu ý khi tổ chức thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung 1, học viên có thể:

– Trình bày tóm tắt được những điểm chính về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của CTGDPT 2018.

– Xác định được những điểm mới của CTGD trung học cơ sở 2018 so với CTGD trung học cơ sở hiện hành (sau đây gọi là CTGD THCS 2006).

– Phân tích được những điểm cốt lõi cần lưu ý trong tổ chức thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục theo CTGD trung học cơ sở.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm