Tài liệuVăn hóa

Tài liệu cuộc thi Bác Hồ với Tuyên Quang năm 2020

Hướng dẫn đáp án cuộc thi Bác Hồ với Tuyên Quang
24

Hướng dẫn đáp án cuộc thi Bác Hồ với Tuyên Quang

Tài liệu cuộc thi trực tuyến Bác Hồ với Tuyên Quang

Nhằm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, ban tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang đã phát động cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet tìm hiểu về “Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”.

Nội dung cuộc thi là tìm hiểu về những hoạt động cách mạng của Bác Hồ trong thời gian Bác Hồ ở Tuyên Quang.

Đối tượng tham gia bao gồm đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề và thư ký Cuộc thi).

Nội dung tài liệu cuộc thi Bác Hồ với Tuyên Quang

Quyển 1: Bác Hồ với Tuyên Quang

Cuốn sách bao gồm bốn phần:

Phần thứ nhất: Bác Hồ với Tuyên Quang (Phần này tập hợp những lời dạy, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Phần thứ hai: Từ thủ đô kháng chiến lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (Phần này tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong thời gian Người ở, làm viêc tại Tuyên Quang)

Phần thứ 3: Tuyên Quang in dấu chân Người (Phần này giới thiệu một só địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc và những hoạt động quan trọng của Người tại Tuyên Quang)

Phần thứ 4: Ký ức về Người (Phần này tập hợp những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người ở, làm việc tại Tuyên Quang)

Thông qua nội dung cuốn sách, chúng ta càng hiểu hơn về những ngày khó khăn, gian khổ của cách mạng, những quyết sách sáng tạo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã đề ra trong Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, về ý chí, nghị lực phi thường, tác phong giản dị, tấm gương đạo đức ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh và cả nước.

Lịch sử Đảng bộ Tuyên Quang

Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và phổ biến Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như lịch sử Đảng bộ các địa phương là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, góp phần vào cuộc đấu tranh kiên trì, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Với tinh thần đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản và giới thiệu với bạn đọc, trước hết là cán bộ, nhân dân các dân tộc cà thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (1940 – 1975) do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang biên soạn.

Căn cứ vào những tư liệu đã được thẩm định và nhân chứng lịch sử, nội dung cuốn sách đã ghi lại những nét chủ yếu của truyền thống cách mạng kiên cường, lịch sử đấu tranh anh dũng và sáng tạo của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang qua các giai đoạn cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Đó cũng là quá trình trưởng thành của Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong 35 năm qua (1940 – 1975); nhất là công tác xây dựng Đảng bộ đã gắn bó mật thiết với quá trình Đảng bộ lãnh đạo nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng và các nghị quyết của Trung
ương vào thực tiễn địa phương.

Cuốn sách đã trình bày những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ và phong trào cách mạng và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong 35 năm qua. Đó là niềm tự hào, là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Tuyên Quang lãnh đạo nhân dân các dân tộc giữ vững niềm tin cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Do nội dung của 2 tài liệu khá dài nên mời bạn đọc sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết Tài liệu cuộc thi Bác Hồ với Tuyên Quang năm 2020.

(File tải về được định dạng file Zip, để giải nén các bạn nhấn chuột phải và chọn Extract here)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm