Hỏi đáp pháp luật

Tăng mức trợ cấp đối với quân nhân xuất ngũ

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp của quân nhân xuất ngũ
83

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp của quân nhân xuất ngũ

Ngày 24/7/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều chỉnh mức trợ cấp của quân nhân xuất ngũ

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 7,19% theo công thức:

Mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại tháng 6/2019 x 1,0719

Cụ thể, mức trợ cấp sau khi được tăng thêm như sau:

– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 1,891 triệu đồng/tháng.

– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 1,977 triệu đồng/tháng.

– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 2,064 triệu đồng/tháng.

– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 2,150 triệu đồng/tháng.

– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 2,235 triệu đồng/tháng.

Kinh phí dùng để điều chỉnh trợ cấp hàng tháng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho các đối tượng này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/9/2019, mức trợ cấp hàng tháng được thực hiện từ ngày 01/7/2019.

Mời các bạn tham khảo thêm:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm