Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Thể lệ dự thi Ánh sáng soi đường 2021

111

Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021

Cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 đã chính thức được khởi động trên toàn quốc. Hội thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 16/5 với hình thức mới và gồm nhiều phần thưởng hấp dẫn. Sau đây là chi tiết thể lệ dự thi Ánh sáng soi đường 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin thể lệ Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV- năm 2021

I. PHẦN THI CÁ NHÂN VÀ ĐỘI TUYỂN

1. Nội dung thi:

– Kiến thức về Triết học, Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, các danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

– Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên năm 2020.

– Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

– Thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

II. HÌNH THỨC THI

2.1 Phần thi cá nhân

2.1.1. Vòng thi tuần

– Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam

– Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 24h00 ngày chủ nhật trong tuần.

– Tổng cộng có 07 tuần thi từ 10/5/2021 đến 27/6/2021. Trong đó có 1 tuần thi thử từ 10/5 – 16/5/2021.

– Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điếm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Mỗi thí sinh có 600 giây (10 phút) để hoàn thành bài thi. Mỗi tài khoản được dự thi không quá 5 lần/tuần. Kết quả cao nhất trong 5 lần thi là căn cứ để trao giải thưởng.

Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 250 điểm. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng. Kết quả của thí sinh dự thi được xếp hạng theo bảng thi đã đăng ký.

2.1.2. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc

04 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sau khi kết thúc vòng chung kết trực tuyến, sẽ tham dự Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc.

– Thời gian: dự kiến ngày 10/7/2021.

– Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

– Gồm 02 phần thi

+ Phần thứ nhất: Kiểm tra kiến thức.

Thí sinh tham gia trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng tối đa 3 lần trước khi bắt đầu vào mỗi câu hỏi bất kỳ, cho tới khi sử dụng hết quyền. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được 10 điểm; trả lời sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng bị trừ 10 điểm. Mỗi thí sinh có 600 giây (10 phút để hoàn thành bài thi. Điểm số tối đa phần thi này là 265 điểm.

+ Phần thứ hai:

04 thí sinh chia thành 02 cặp (bốc thăm ngẫu nhiên). Tại mỗi cặp đấu thí sinh sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề do Ban Tổ chức thông tin trước cho thí sinh. Sau khi bốc thăm thí sinh có 02 phút để chuẩn bị. Thí sinh hùng biện chủ đề cho trước trong thời gian không quá 05 phút. Thí sinh còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 thí sinh trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện. Kết thúc phần thi, Ban Giám khảo sẽ căn cứ kết quả của các thí sinh để xếp hạng chung cuộc theo từng bảng thi. Điểm xếp hạng là điểm tổng cộng của 02 phần thi.

* Những quy định chung khi thi trực tuyến

• Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.

• Nghiêm cấm việc để người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.

• Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.

– Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

2.2. Phần thi đội tuyển

2.2.1. Vòng thi cụm và khu vực

Vòng thi cụm được tổ chức theo 11 cụm, mỗi trận gồm 3-4 đội tuyển cấp tỉnh, thành thi đấu trực tuyến trên hệ thống của Ban Tổ chức (kết hợp với phần mềm Zoom). Trường hợp ở các cụm có số lượng đăng ký nhiều hơn 04 đội tuyến, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu. 11 đội đạt giải nhất ở mỗi cụm sẽ tham gia vòng thi khu vực. Ba đội đạt giải Nhất của ba khu vực miền Bắc, Trung, Nam và đội đạt giải Nhì có điểm số cao nhất sẽ tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

* Hình thức thi Vòng thi cụm: Với 03 phần thi:

+ Phần 1: Dấu chân phía trước

Mỗi đội lần lượt tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Mỗi đội có 900 giây (15 phút) để hoàn thành bài thi. Điểm số tối đa phần thi này cho mỗi đội là 300 điểm.

+ Phần 2: Đi tìm chân lý

Mỗi đội lần lượt tham gia trả lời 10 câu hỏi video, hình ảnh về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Mỗi đội có 300 giây (05 phút) để hoàn thành bài thi. Điểm số tối đa phần thi này cho mỗi đội là 100 điểm.

+ Phần 3: Niềm tin tất thắng

Mỗi đội lần lượt tham gia trả lời 10 câu hỏi về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời bị trừ 05 điểm. Mỗi câu hỏi có nhiều đáp án đúng, đội thi phải chọn chính xác tuyệt đối các đáp án đúng mới dành được điểm. Mỗi đội được đặt ngôi sao hy vọng tối đa 2 lần trước khi bắt đầu vào mỗi câu hỏi bất kỳ, cho tới khi sử dụng hết quyền. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được 20 điếm; trả lời sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng bị trừ 10 điếm. Mỗi đội có 300 giây (05 phút) để hoàn thành bài thi. Điểm số tối đa phần thi này cho mỗi đội là 200 điểm.

– Hình thức thi Vòng thi khu vực: Gồm 2 nội dung: nội dung thi thiết kế sản phẩm truyền thông và phần thi đối kháng sân khấu:

Nội dung thi thiết kế sản phẩm truyền thông: Thiết kế phim ngắn trong thời gian tối đa 4 phút để giới thiệu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc | học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình học tập, công tác. Sản phẩm gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước 05 ngày diễn ra vòng thi cấp khu vực.

Nội dung thi đối kháng sân khấu: gồm 4 phần thi

+ Phần 1: Dấu chân phía trước

Cách thức thi giống vòng thi cụm.

+ Phần 2: Đi tìm chân lý

Cách thức thi giống vòng thi cụm.

+ Phần 3: Ánh sáng soi đường

Các đội tuyển sẽ được chia thành 02 cặp (bốc thăm ngẫu nhiên). Tại mỗi cặp đấu đội tuyển sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề do Ban Tổ chức thông tin trước cho đội tuyển. Sau khi bốc thăm đội tuyển có 02 phút để chuẩn bị. Đội tuyển hùng biện chủ đề cho trước trong thời gian không quá 05 phút. Đội còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 đội trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa của mỗi đội là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện. Kết thúc phần thi, Ban Giám khảo sẽ căn cứ kết quả của các đội tuyển để xếp hạng chung cuộc. Điểm xếp hạng là điểm tổng cộng của 02 phần thi. + Phần 4: Niềm tin tất thắng

Cách thức thi giống vòng thi cụm

Trường hợp 02 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

2.2.2. Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc

Thời gian: Ngày 10/7/2021.

– 04 đội tuyển thi đấu đối kháng sân khấu với 04 phần thi:

+ Phần 1: Dấu chân phía trước

04 đội cùng trả lời 10 câu hỏi thông qua máy tính được cài đặt phần mềm thi trên bục thi đấu. Ngay sau khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, các đội trả lời câu hỏi bằng hình thức lựa chọn câu trả lời đúng trên máy tính. Mỗi câu hỏi các đội có 15 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được đáp án được 0 điểm. Điểm tối đa của phần thi này là 100 điểm.

+ Phần 2: Ánh sáng soi đường

04 đội thi cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi bằng hình thức bấm chuông nhanh để giành quyền trả lời câu hỏi.

Thời gian suy nghĩ và quyết định bấm chuông giành quyền trả lời là 15 giây. Đội đầu tiên bấm chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình giành được quyền trả lời câu hỏi. Đội chơi phải thực hiện trả lời đáp ánh trong vòng 10 giây (sau hiệu lệnh của MC “Mời câu trả lời của đội thi”), trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án bị trừ 10 điểm.

Nếu đội đầu tiên trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”, sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình các Đội có 05s để bấm chuông giành quyền trả lời. Đội giành quyền trả lời bổ sung có 15 giây để thực hiện trả lời. Trả lời đúng được 10 điểm, sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ 10 điểm.

Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả.

+ Phần 3: So tài tranh biện

04 đội tuyển được bốc thăm chia thành 02 cặp đấu. Tại mỗi cặp đấu các đội sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề do Ban Tổ chức thông tin trước. Sau khi bốc thăm mỗi đội có 02 phút để chuẩn bị. Đại diện đội thi sẽ hùng biện trong thời gian không quá 05 phút. Đội còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 đội trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện.

+ Phần 4: Niềm tin tất thắng

Mỗi đội có 01 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức Dễ – Trung bình – Khó tương ứng với 50 – 100 – 150 điểm. Mỗi gói câu hỏi có 05 câu hỏi dạng hỏi đáp tùy theo độ khó, mức điểm từng câu hỏi tương ứng là: 10 điểm đối với câu hỏi dễ, 20 điểm đối với câu hỏi trung bình, 30 điểm đối với câu hỏi khó.

Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Mỗi đội được đặt ngôi sao hy vọng 1 lần trong phần thi. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi. Đội lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời bố sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội còn lại trả lời”, các đội còn lại có 05 giây đế bấm chuông giành quyền trả lời. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời đúng (kể cả câu hỏi ngôi sao hy vọng của đội bạn) được trọn số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ 50% số điểm của câu hỏi. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả.

+ Phần Câu hỏi thử thách

Câu hỏi thử thách chỉ áp dụng sau khi kết thúc các phần thi, mỗi đội có quyền lựa chọn 01 câu hỏi thử thách ở 2 mức điểm 15 và 30 điểm. Độ khó tăng theo số điểm. Trả lời đúng được trọn số điểm. Sai bị trừ đúng số điểm đã lựa chọn. Các đội còn lại không được quyền bổ sung. Thời gian suy nghĩ, trả lời và bổ sung là 01 phút.

Các đội quyết định có lựa chọn câu hỏi thử thách theo thứ tự:

+ Đội nào thấp điểm chọn trước và trả lời, sau đó đến đội cao điếm kế tiếp chọn câu hỏi và trả lời.

+ Đối với các đội bằng điểm lúc đó, sẽ cho bốc thăm để xác định đội chọn câu hỏi trước.

Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

IV. GIẢI THƯỞNG

4.1 Phần thi cá nhân

4.1.1. Giải thưởng Tuần

– 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng.

– 01 giải Nhì trị giá 1.000.000 đồng.

– 01 giải Ba trị giá 500.000 đồng.

4.1.2. Giải chung kết xếp hạng

– 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng.

– 01 giải Nhì trị giá 5.000.000 đồng.

– 01 giải Ba trị giá 3.000.000 đồng.

– 01 giải Khuyến khích trị giá 2.000.000 đồng.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đề xuất nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

4.2. Phần thi đội tuyển

4.2.1. Giải vòng thi cụm

Giải thưởng được trao cho mỗi cụm:

– 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng.

– 01 giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng.

– 01 giải Ba trị giá 1.000.000 đồng.

4.2.2. Giải vòng thi khu vực

Giải thưởng được trao cho mỗi khu vực:

– 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng.

– 01 giải Nhì trị giá 5.000.000 đồng.

– 01 giải Ba trị giá 3.000.000 đồng.

4.2.3. Giải toàn quốc

Các giải thưởng tập thể được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đề xuất nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và phần thưởng bằng tiền như sau:

– 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng.

– 01 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng.

– 01 giải Ba trị giá 15.000.000 đồng.

– 01 giải Khuyến khích trị giá 10.000.000 đồng.

4.4. Dành cho cơ sở Đoàn

4.4.1. Cấp trường

– Đoàn trường có số lượng sinh viên thi cao nhất: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 5.000.000 đồng. 4.4.2. Cấp tỉnh

– Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ sinh viên tham gia thi cao nhất: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 10.000.000 đồng.

– Đoàn cấp tỉnh có số lượng sinh viên tham gia cao nhất: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 5.000.000 đồng.

Các đơn vị tham gia tốt hội thi và tổ chức tốt hội thi tại cơ sở, các hoạt động hưởng ứng được Ban tổ chức đề xuất tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

– Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn.

– Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.

CHÚC CÁC BẠN ĐẠT ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm