Các câu liên quan đến hàm số liên tục, tọa độ không gian, tích phân, tổ hợp, chỉnh hợp và hoán vị. Các kỳ thi tiếp theo được tổ chức vào thứ 2 hàng tuần, nhớ lịch và đừng bỏ lỡ bài thi nào nhé!