Toán Học

Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian

160

Các bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian được sưu tập từ các đề thi thử THPTQG của các tỉnh thành trên cả nước, hay, đa dạng và phong phú.

Bài 1: Cho hai vector a→=(2;1;0) và b→=(−1;0;−2). Tính cos⁡(a→;b→).

A. cos⁡(a→;b→)=225            B. cos⁡(a→;b→)=−25

C. cos⁡(a→;b→)=−225         D. cos⁡(a→;b→)=25

Bài 2: Cho vector a→=(1;−2;4) và b→=(x0;y0;z0) cùng phương với vector a→. Biết b→ tạo với tia Oy một góc nhọn và |b→|=21. Tổng x0+y0+z0 bằng bao nhiêu?

A. 3             B. -3                  C. 6            D. -6

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm