Tin tuyển sinh

Tổng hợp các trường và chuyên ngành Đại học khối C

251

Mùa tuyển sinh năm nay tuy ít trường lựa chọn xét tuyển khối C, tuy nhiên nếu có nguyện vọng chọn ngành khối C và có điểm thi đại học ở mức khả quan, thí sinh có thể lựa chọn dự tuyển vào một số ngành và trường sau đây.

Một số ngành và trường có xét tuyển khối C thí sinh nên lựa chọn để đăng ký như:

– Khu vực phía Bắc:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-VNU (chuyên ngành:Báo chí,  Đông phương học, Hán Nôm, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Quan hệ công chúng, Quản trị văn phòng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học, Quản trị khách sạn,Công tác xã hội, Chính trị học, Khoa học quản lý, Khoa học thư viện, Lưu trữ học, Nhân học, Tâm lí học, Thông tin học, Tôn giáo học, Triết học)

Đại học Luật Hà Nội (chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế)

Đại học Công đoàn (chuyên ngành: Luật, Công tác xã hội, Xã hội học)

Đại học Lao động – Xã hội (chuyên ngành: Công tác xã hội)

Học viện Phụ nữ Việt Nam (chuyên ngành: Luật, Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới và phát triển)

Học viện Quản lí giáo dục (chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học)

Đại học Phạm Văn Đồng (chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý)

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc)

Đại học Sư phạm – Đại học Thái nguyên (chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa Lý, Sư phạm Lịch Sử, Giáo dục học, GD Chính trị)

Đại học dân lập Văn Lang (chuyên ngành: Quan hệ công chúng)

Học viện Biên phòng (chuyên ngành: Biên phòn quân khu 4,5,9,7)

Đại học Nội vụ (chuyên ngành: Quản lí nhân lực, Quản lí nhà nước, Quản trị văn phòng, Quản lí văn hóa, Lưu trữ học, Khoa học thư viện, Quản trị nhân lực, Văn thư – lưu trữ, Dịch vụ pháp lý)

Học viện Hành chính Quốc gia (chuyên ngành: Quản lí nhà nước)

Trường Sĩ Quan Chính Trị – Đại Học Chính Trị (chuyên ngành: Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước phía Bắc, Nam)

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh (chuyên ngành: GD Tiểu học, GD Mầm non, SP Ngữ văn, Khoa học thư viện, Công tác xã hội)

Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc (chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học)

Cao đẳng Du lịch Hà Nội (chuyên ngành: Việt Nam học)

Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý, Giáo dục Tiểu học)

Cao đẳng Sư phạm Thái Bình (chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục công dân, Giáo dục Tiểu học)

– Khu vực phía Nam:

Đại học Luật TP HCM (chuyên ngành: Luật)

Học viện Hành chính Quốc gia (chuyên ngành: Quản lí nhà nước)

Đại học Công nghiệp TP HCM (chuyên ngành: Luật kinh tế, Luật quốc tế)

Đai học Mở TP HCM (chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế, Đông Nam Á học, Xã hội học, Công tác xã hội)

Đại học Sư phạm TP HCM (chuyên ngành: Tâm lý học, Việt Nam học, Quản lí Giáo dục, Quốc tế học, GD Chính trị, Tâm lý học Giáo dục)

Đại học Đà Lạt (chuyên ngành: Luật, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Đông phương học, Xã hội học, Văn hóa học, Văn học, Lịch sử, Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học)

Đại học Lao động – Xã hội (chuyên ngành: Công tác xã hội)

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (chuyên ngành: Việt Nam học)Đại học Yersin Đà Lạt (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

Đại học Tây Nguyên (chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Chính trị, Triết học, Văn học)

Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM (chuyên ngành: Quản trị khách sạn, Quan hệ công chúng, Quản trị nhân lực, Luật kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Luật quốc tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Hàn – Nhật)

Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM (chuyên ngành: Báo chí, Tâm lý học, Văn học, Ngôn ngữ học, Địa lý học, Xã hội học, Văn hóa học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Thông tin học, Công tác xã hội, Triết học, Nhân học, Giáo dục học, Lưu trữ học, Lịch sử

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm