Bảo hiểmHỏi đáp pháp luật

Tổng hợp mức phạt vi phạm lĩnh vực bảo hiểm mới nhất

92

Ngày 01 tháng 3 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Sau đây là tổng hợp mức phạt vi phạm lĩnh vực bảo hiểm mới nhất Thiquocgia.vn đã tổng hợp lại xin chia sẻ đến các bạn.

Mức phạt hành chính lĩnh vực bảo hiểm 2020

Cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo hiểm được đề cập tại Nghị định này như sau:

Stt

Hành vi

Mức phạt

Căn cứ

A

Đối với người lao động

1

Thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định.

Xem chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 tại đây.

Phạt tiền từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng

Khoản 1 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

2

Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên quan đến việc hưởng BHXH, BHTN mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 01 – 02 triệu đồng

Khoản 1 Điều 39 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

3

Không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an; hưởng lương hưu hàng tháng; đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

B

Đối với người sử dụng lao động

1

Hàng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp.

Phạt tiền từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng

Khoản 2 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

2

Không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN.

3

Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

4

Không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH bắt buộc, BHTN theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, cơ quan BHXH.

Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng

Khoản 3 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

5

Chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN.

Phạt tiền từ 12 – 15% tổng số tiền phải đóng tại thời điểm lập biên bản nhưng không quá 75 triệu đồng

Khoản 4 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

6

Đóng BHXH, BHTN không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng.

7

Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia mà không phải là trốn đóng.

8

Không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 18 – 20% tổng số tiền phải đóng tại thời điểm lập biên bản nhưng không quá 75 triệu đồng

Khoản 5 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

9

Trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50 – 75 triệu đồng

Khoản 6 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

10

Làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, BHTN để trục lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ làm giả, làm sai lệch nội dung.

Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng

Khoản 2 Điều 39 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

11

Không trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan BHXH chuyển đến.

Phạt tiền từ 01 – 02 triệu đồng khi vi phạm với mỗi lao động nhưng không quá 75 triệu đồng

Khoản 1 Điều 40 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

12

Chiếm dụng tiền hưởng BHXH bắt buộc của người lao động.

Phạt tiền từ 18 – 20% tổng số tiền hưởng BHXH bắt buộc của người lao động mà người sử dụng lao động đã chiếm dụng tại thời điểm lập biên bản nhưng không quá 75 triệu đồng

Khoản 2 Điều 40 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

13

Không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị.

Phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng

Khoản 3 Điều 40 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

14

Không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng.

Phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng khi vi phạm với mỗi lao động nhưng không quá 75 triệu đồng

Khoản 4 Điều 40 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

15

Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị đúng thời hạn quy định.

16

Không giới thiệu người lao động đi khám giám định suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa.

17

Không trả sổ BHXH cho người lao động.

18

Được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động mà tổ chức triển khai không theo đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng

Khoản 6 Điều 40 Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Xem thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm