Tiếng Anh

Tóm tắt các quy tắc trọng âm cơ bản cần nhớ

303

Bài này giới thiệu một số quy tắc về cách nhấn trọng âm cơ bản cần ghi nhớ.

TÓM TẮT CÁC QUY TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN CẦN NHỚ

Có hai quy tắc cơ bản sau:

  1. Một từ có một trọng âm. ( Một từ không thể có hai trọng âm, nên nếu bạn nghe thấy hai trọng âm thì đó chắc chắn là hai từ).
  2. Trọng âm của từ luôn rơi vào nguyên âm chứ không phải phụ âm.

Ngoài ra còn có thêm một số quy tắc sau ( Xin lưu ý là quy tắc không đúng cho tất cả các trường hợp vì vẫn có ngoại lệ).

1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất:

Quy tắc

Ví dụ

Với hầu hết các danh từ có hai âm tiết – PRESent, EXport, CHIna, TAble
Với hầu hết các tính từ có hai âm tiết – PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy

2) Trọng âm rơi vào âm cuối:

Quy tắc

Ví dụ

Với hầu hết các động từ có hai âm tiết – to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN

3) Trọng âm rơi vào âm áp chót (Là âm thứ hai từ cuối lên):

Quy tắc

Ví dụ

Với các từ kết thúc là : -ic – GRAPHic, scienTIfic
Với các từ kết thúc là : -sion và -tion – teleVIsion, reveLAtion

4) Trọng âm rơi vào âm tiền giáp cuối (Là âm thứ ba từ cuối lên):

Quy tắc

Ví dụ

Với các từ kết thúc là : -cy, -ty, -phy và -gy deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOlogy
Với các từ kết thúc là : – al CRItical, geoLOGical

5) Với các từ ghép:

Quy tắc

Ví dụ

Với các danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần đầu tiên của từ. – BLACKbird, GREENhouse
Với các tính từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai của từ. – bad-TEMpered, old-FASHioned
Với các động từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai của từ. – to overFLOW, to underSTATE

Lưu ý:

  • Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.
  • Các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm câu: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)
    Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine
  • Trong các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố: -ian (musician), – id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).

P/s: Hiện nay những quy tắc về trọng âm chỉ mang tính tương đối và không đúng hết trong mọi trường hợp. Chưa có một quy tắc nào mang tính tuyệt đối. Có rất nhiều những trường hợp ngoại lệ. Vậy nên các em nên cố gắng tích lũy, nhớ các trường hợp đó qua các bài luyện tập.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm