Tiếng Anh

10 Bài đọc hiểu Tiếng Anh có đáp án chi tiết 2018 (P1)

611
Nội dung bài viết

Bộ tài liệu bao gồm 10 bài tập Tiếng Anh chuyên đề đọc hiểu (Reading Skills) dành cho các bạn học sinh ôn thi học sinh giỏi (HSG),  ôn thi THPT Quốc Gia (Đại Học), các bài đọc hiểu theo nhiều chủ đề khác nhau, phân cấp mức độ từ cơ bản đến nâng cao. Tất cả câu hỏi trắc nghiệm đều có đáp án và giải thích chi tiết, giúp bạn ôn luyện nâng cao vốn từ vựng, kĩ năng làm dạng bài đọc hiểu đạt kết quả tốt.

TRÍCH ĐOẠN TÀI LIỆU

BÀI 1: Books which give instructions on how to do things are very popular in the United States today. Thousands of these How-to books are useful. In fact, there are about four thousand books with titles that begin with the words “How to”. One book may tell you how to earn more money. Another may tell you how to save or spend it and another may explain how to give your money away.

Many How-to books give advice on careers. They tell you how to choose a career and ‘now to succeed in it. If you fail, however, you can buy the book ” How to Turn Failure into Success”. If you would like to become very rich, you can buy the book “How to Make a Millionaire”. If you never make any money at all, you may need a book called “How to Live on Nothing”.

One of the most popular types of books is one that helps you with personal problems. If you want to have a better love of life, you can read “How to Succeed in Love every Minute of Your Life”. If you are tired of books on happiness, you may prefer books which give step-by-step instructions on how to redecorate or enlarge a house.

Why have How-to books become so popular? Probably because life has become so complex. Today people have far more free time to use, more choices to make, and more problems to solve. How-to books help people deal with modern life.

Question 1: What is the passage mainly about?

 1. How to succeed in love every minute of your life.
 2. How to turn failure into success.
 3. How to make a millionaire.
 4. How-to books.

Question 2: The word “it” in paragraph 2 refers to _________

 1. advice B. instruction C. how-to books       D. career

Question 3: Which of the following is NOT the type of books giving information on careers?

 1. “How to Succeed in Love every Minute of Your Life”.
 2. “How to Live on Nothing”
 3. “How to Make a Millionaire”.
 4. “How to Turn Failure into Success”

Question 4: The word “step-by-step” in paragraph 3 is closest in meaning to

 1. little by little B. gradually C. slower and slower           D. A and B

Question 5: It can be inferred from the passage that

 1. Today people are more bored with the modern life.
 2. Modern life is more difficult to deal with.
 3. Today people have fewer choices to make.
 4. Today people are more interested in modern life.

 

 • ĐÁP ÁN

Question 1: Giải:

Đoạn văn chủ yếu nói về điều gì?

 1. Cách để thành công trong tình yêu mỗi phút của cuộc sống.
 2. Cách để biến thất bại thành thành công.
 3. Cách để thành một triệu phú.
 4. Những quyển sách How-to

Đoạn văn thảo luận về các loại sách How to như “How to succeed in love every minute of your life, How to turn failure into success, How to make a millionaire,…”

Đáp án D

Question 2: Giải:

“Many How-to books give advice on careers. They tell you how to choose a career and how to succeed in it.” (Nhiều quyển sách How- to đưa ra lời khuyên về nghề nghiệp. Chúng nói cho bạn biết cách lựa chọn nghề nghiệp và cách để thành công trong nghề nghiệp đó.)

“it” = career

Đáp án A

Question 3: Giải:

Loại sách nào sau đây KHÔNG đưa ra thông tin về các nghề nghiệp?

Dẫn chứng: Many How-to books give advice on careers. They tell you how to choose a career and how to succeed in it. If you fail, however, you can buy the book “How to Turn Failure into Success”. If you would like to become very rich, you can buy the book “How to Make a Millionaire”. If you never make any money at all, you may need a book called “How to Live on Nothing”. (3 quyển sách đưa ra lời khuyên về nghề nghiệp)

One of the most popular types of books is one that helps you with personal problems. If you want to have a better love of life, you can read “How to Succeed in Love every Minute of Your Life”. (quyển sách “How to Succeed in Love every Minute of Your Life” để giúp giải quyết vấn đề cá nhân)

Đáp án A

Question 4: Giải:

 • step by step ~ gradually ~ little by little: dần dần, từng bước một
 • slower and slower:càng ngày càng chậm hơn

“If you are tired of books on happiness, you may prefer books which give step-by-step instructions on how to redecorate or enlarge a house.” (Nếu bạn thấy chán với những quyển sách về hạnh phúc thì bạn có thể thfch những quyển sách mà cung cấp những hướng dẫn từ từ về cách trang trf hoặc mở rộng ngôi nhà.)

Đáp án C

Question 5: Giải:

– Chúng ta có thể suy ra từ đoạn văn rằng………

 1. Ngày nay con người chán với cuộc sống hiện đại hơn.
 2. Cuộc sống hiện đại thì khó khăn để giải quyết hơn.
 3. Ngày nay con người có ít lựa chọn hơn.
 4. Ngày nay con người hứng thú với cuộc sống hiện đại hơn.

“Why have How-to books become so popular? Probably because life has become so complex. Today people have far more free time to use, more choices to make, and more problems to solve. How-to books help people deal with modern life.” (Tại sao những quyển sách How- to lại trở nên phổ biến như vậy? Có lẽ bởi vì cuộc sống trở nên quá phức tạp. Ngày nay con người có nhiều thời gian rảnh, có nhiều lựa chọn hơn, và có nhiều vấn đề để giải quyết hơn. Những quyển sách How-to giúp con người đối phó với cuộc sống hiện đại.)

Đáp án B

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm