Tin tuyển sinh

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh 2017

153
IV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2475  
1 Giáo dục Tiểu học 55 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
2 Giáo dục Chính trị 45 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ Văn + Giáo dục công dân + Địa lý
3 Sư phạm Toán học 45 1.Toán + Vật lý + Hóa học
2.Toán + Vật Lý + Tiếng Anh
4 Sư phạm Tin học 45 1.Toán + Vật lý + Hóa học
2.Toán + Vật Lý + Tiếng Anh
5 Sư phạm Vật lý 45 1.Vật lý + Toán + Hóa học
2.Vật lý + Toán + Tiếng Anh
6 Sư phạm Hoá học 45 1. Hóa học + Toán + Vật lý
2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh
7 Sư phạm Sinh học 45 1. Sinh học + Toán + Hóa học
8 Sư phạmNgữ văn 45 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
9 Sư phạm Lịch sử 45 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý
2. Lịch sử + Ngữ Văn + Giáo dục công dân
10 Sư phạm Địa lý 45 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử
11 Giáo dục Mầm non 55 1. Năng khiếu + Toán + Ngữ văn
12 Sư phạm Âm nhạc 10 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm +Xướng âm)*2 + Năng khiếu 2 (Hát + Nhạc cụ)*2 + Ngữ văn
13 Việt Nam học 90 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh
14 Lịch sử 90 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý
2. Lịch sử + Ngữ văn + Giáo dục công dân
15 Văn học 180 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh
16 Văn hoá học 90 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh
17 Tâm lý học 90 1. Sinh học + Toán + Hóa học
2. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử
3. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán
18 Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) 90 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử
2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh
19 Báo chí 180 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh
20 Công nghệsinh học 90 1. Sinh học + Hóa học + Toán
21 Vật lý học 90 1.Vật lý + Toán + Hóa học
2.Vật lý + Toán + Tiếng Anh
22 Hóa học, gồm các chuyên ngành:
1. Hóa Dược;
2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh);
3. Hóa phân tích môi trường
230 1. Hóa học + Toán + Vật lý
2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh
23 Địa lý tựnhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên & môi trường) 90 1. Toán + Vật Lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + Sinh học
24 Khoa học môi trường 90 1. Hóa học + Toán + Vật lý
2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh
25 Toán ứng dụng, gồm:
1. Toán ứng dụng;
2. Toán ứng dụng (tăng cường tiếng Anh)
140 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật Lý + Tiếng Anh
26 Công nghệthông tin 180 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
27 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) 50 1. Toán + Vật Lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
28 Công tác xã hội 90 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử
2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán
29 Quản lý tài nguyên và môi trường 90 1. Sinh học + Toán + Hóa học

 

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm