Học tậpTài liệu

Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn

Tìm số gà, số chó
64

Tìm số gà, số chó

Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó? Đây là dạng bài toán cổ quen thuộc. Đề bài được tạo ra bởi những câu “thơ” rất vần với nhau, khiến học sinh khi đọc đề không còn thấy nhàm chán.

Hãy cùng Hoatieu.vn giải bài toán cổ vừa gà vừa chó và tham khảo thêm một số bài toán cổ khác

1. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn

Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Gọi số gà là a (con), số chó là b (con)

a, b là các số tự nhiên lớn hơn 0

Mỗi con gà có 2 chân, mỗi con chó có 4 chân nên ta có hệ phương trình sau:

left{begin{matrix} a + b = 36 \ 2a + 4b = 100 end{matrix}right.

left{begin{matrix} a = 36 - b \ 2a + 4b = 100 end{matrix}right.

=> 2(36 – b) + 4b = 100

<=> 72 + 2b = 100

=> 2b = 100 – 72 = 28

=> b = 14

=> a = 36 – 14 = 22

Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn

Vậy, có 14 con chó và 22 con gà

2. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn có 16 con 40 chân chẵn

Tương tự với cách giải được đưa ra tại mục 1 bài này. Gọi số gà là a, số chó là b

Ta có hệ phương trình:

left{begin{matrix} a + b = 16 \ 2a + 4b = 40 end{matrix}right.

left{begin{matrix} a = 16 - b \ 2a + 4b = 40 end{matrix}right.

=> 2(16-b) + 4b = 40

<=> 32 + 2b = 40

=> 2b = 8

=> b = 4

=> a = 12

Vậy có 4 con chó và 12 con gà

3. Thuật toán Vừa gà vừa chó

program HelloWorld;

var i :Integer;

begin

writeln(‘Giai bai toan dan gian bang Pascal’);

writeln(‘Vua ga vua cho’);

writeln(‘Bo lai cho tron’);

writeln(‘Ba muoi sau(36) con’);

writeln(‘Mot tram(100) chan chan’);

writeln(‘Hoi may ga, may cho?’);

for i:= 9 to 25 do

if((i * 2 + (36 – i) * 4) = 100) then

writeln(‘So ga la: ‘, i);

writeln(‘So cho la: ‘, 36 – i);

end.

4. Bài toán Vừa gà vừa chó trong C++

include <iostream>

using namespace std;

int main() {

int cho, ga;

for (cho=1;cho<36;cho++)

for (ga=1;ga<36;ga++)

if ( (ga+cho==36) && (ga*2+cho*4==100) )

{

cout<<“So ga= “<<ga;

cout<<“nSo cho= “<<cho;

}

}

5. Các bài toán cổ

Sau đây Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc một số bài toán cổ thú vị khác

1. Tìm ba số sao cho số lớn nhất hơn số lớn thứ hai đúng bằng 1/3 số bé nhất, số lớn thứ hai hơn số bé nhất đúng bằng 1/3 số lớn nhất và số bé nhất hơn 1/3 số lớn thứ hai đúng bằng 10.

2. Nhiều gia đình chung nhau mua một con trâu. Nếu cứ 7 gia đình góp lại được 190 đồng tiền thì thiếu mất 330 đồng. Nếu cứ 9 gia đình góp lại 270 đồng thì dư được 30 đồng. Hỏi có mấy gia đình và con trâu giá bao nhiêu?

3. Hai bà lão A và B khởi hành cùng một lúc từ hai thị trấn M và N và đi từ thị trấn này đến thị trấn kia. Họ gặp nhau lúc giữa trưa và bà A đến đích lúc 4 giờ chiều, còn bà B thì 9 giờ tối mới đến đích. Hỏi họ khởi hành lúc mấy giờ?

4. Ba cô gái có cùng một số trái cây, gặp 9 chàng trai. Họ tặng cho mỗi chàng trai cùng một số trái cây. Sau đó thì mỗi chàng trai và mỗi cô gái có cùng một số trái cây. Hỏi mỗi cô gái lúc đầu có bao nhiêu trái cây?

5. Khi người ta hỏi con cá bắt được nặng bao nhiêu, người đánh cá trả lời :” Đuôi nó nặng 150g, đầu nó nặng bằng đuôi và 1/2 thân, còn thân nặng bằng đầu và đuôi.” Như thế con cá của anh ta nặng bao nhiêu?

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc Dạng toán cổ tìm số gà và chó. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.