Hỏi đáp pháp luật

Xăm hình có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Quy định mới về Luật nghĩa vụ quân sự
41

Quy định mới về Luật nghĩa vụ quân sự

Bản in

Xăm hình có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự; tiêu chuẩn được tham gia nghĩa vụ quân sự và đặc biệt trường hợp xăm hình có được đi nghĩa vụ quân sự hay không? Mời các bạn cùng tham khảo.

7 trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự 2017

Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Em năm này 20 tuổi, có nguyện vọng được đi nghĩa vụ quân sự và đã có giấy báo khám sức khỏe, trên người em có nhiều vết xăm hình do em làm chủ tiệm xăm hình. Như vậy có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Xăm hình có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Trả lời: Nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ vẻ vang của công dân, mọi công dân Nam trong độ tuổi đều bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (trừ những trường hợp đặc biệt). Theo đó, để được đi nghĩa vụ quân sự thì cũng có những tiêu chuẩn nhất định. Được quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

Thứ nhất: Đạt yêu cầu về độ tuổi, Luật nghĩa vụ quân sự đã quy định độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo đó, bạn đã đạt yêu cầu về độ tuổi, đó là từ 18-25 tuổi, nay bạn đã 20 tuổi, thỏa mãn điều kiện về độ tuổi gọi nhập ngũ.

Thứ hai: Công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, cụ thể như sau:

“Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

d) Có trình độ văn hóa phù hợp.

2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tạiĐiều 7 của Luật Công an nhân dân”.

Được hướng dẫn tại điều 4, Thông tư 140/2015/TT-BQP của Bộ quốc phòng về tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ như sau:

“Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Về tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy, bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn như trên thì mới được gọi nhập ngũ, đó là những tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, trình độ văn hóa. Về vấn đề bạn đề cập đó là Xăm mình có được đi nghĩa vụ quân sự không? Thì điều này không được quy định trong các tiêu chuẩn trên nên chúng ta hiểu là người Xăm hình vẫn được phép đi nghĩa vụ quân sự. Bởi xăm mình là một môn nghệ thuật, do đó, để đảm bảo quyền bình đẳng của công dân thì những công dân xăm mình vẫn được phép đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, trong quá trình khám sức khỏe thì những người có thẩm quyền sẽ xem xét hình xăm của bạn (như có nội dung chống phá nhà nước không?…) tùy từng điều kiện cụ thể để quyết định.

Thứ ba, về đối tượng tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, miễn nghĩa vụ quân sự: Những đối tượng này không phải đi nghĩa vụ quân sự (đối với tạm hoãn thì trong một thời gian nhất định), được quy định trong Luật nghĩa vụ quân sự như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày”.

Theo như những gì bạn trình bày, chúng tôi nhận thấy bạn không thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, miễn nghĩa vụ quân sự, cho nên bạn có thể đăng kí nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Tóm lại, về cơ bản, bạn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về độ tuổi, tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự (căn cứ vào những gì bạn trình bày) và người xăm mình thì vẫn được thực hiện nghĩa vụ, thực hiện nhiệm vụ của công dân với đất nước.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm