Hỏi đáp pháp luật

08 chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 06/2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 06/2017
44

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 06/2017

Bản in

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 06/2017

Cơ chế liên thông đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp; Bổ sung danh mục Công nghệ cao ưu tiên, khuyến khích phát triển; Chính sách miễn tiền SDĐ cho chủ đầu tư tại Khu kinh tế; Hình thức báo cáo kế hoạch đầu tư công,… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 06/2017, mời các bạn tham khảo.

Những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

Từ ngày 11 – 20/6/2017, nhiều chính sách mới về Đầu tư bắt đầu có hiệu lực thi hành; đơn cử như sau:

1. Cơ chế liên thông đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Cơ chế liên thông đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư (ĐKĐT) và đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đối với nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài. Theo đó:

– NĐT có quyền lựa chọn ĐKĐT và ĐKDN theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục theo quy định.

– NĐT tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ ĐKĐT, ĐKDN

– Khi đăng ký theo cơ chế liên thông, NĐT chỉ cần nộp 01 bản các giấy tờ sau nếu hồ sơ ĐKĐT và ĐKDN có sự trùng lặp:

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

2. Bổ sung danh mục Công nghệ cao ưu tiên, khuyến khích phát triển

Quyết định 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển kèm Quyết định 66/2014/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/6/2017. Theo đó:

Bổ sung thêm 04 loại Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển:

Bổ sung thêm 16 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển như:

3. Chính sách miễn tiền SDĐ cho chủ đầu tư tại Khu kinh tế

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định việc miễn tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế được thực hiện như sau:

– Dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động theo quy hoạch được phê duyệt sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

– Thủ tục miễn tiền sử dụng đất của chủ đầu tư được nhà nước giao đất gồm:

Nghị định 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2017.

4. Hình thức báo cáo kế hoạch đầu tư công

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

Theo đó, gồm 2 hình thức báo cáo như sau:

5. Thay đổi thời hạn thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp

Từ ngày 12/6/2017, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, việc thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh có một số thay đổi sau:

6. 03 trường hợp bị công bố thông tin vi phạm về chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC về xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, nêu rõ sẽ công bố công khai thông tin vi phạm trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán đối với các cá nhân, tổ chức sau:

Thông tư 36/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 15/6/2017.

7. Người nước ngoài được xét tuyển đại học từ xa tại Việt Nam

Đây là nội dung nổi bật được hướng dẫn tại Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa (ĐTTX) trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 12/6/2017. Theo đó:

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT.

8. Nâng mức vay tối đa của sinh viên lên 1,5 triệu đồng/tháng

Nội dung này được quy định tại Quyết định 751/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, điều chỉnh mức vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên (mức vay hiện hành là 1.250.000 đồng).

Như vậy, mức vốn cho vay lần này tăng thêm 250.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm