Hỏi đáp pháp luật

Quy định về đối tượng và thời gian hưởng phụ cấp thu hút

Quy định về việc hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
48

Quy định về việc hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Bản in

Phụ cấp thu hút đối với cán bộ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Quy định về đối tượng và thời gian hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP đưa ra chính sách ưu đãi dành cho giáo viên, cán bộ nhân viên làm việc tại những vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng sâu vùng xa…

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2017

Nghị định 116/2016/NĐ-CP hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quy định về đối tượng và thời gian hưởng phụ cấp thu hút

Nghị định 116/2010/NĐ-CP có quy định về thời gian hưởng phụ cấp thu hút như sau:

Điều 4. Phụ cấp thu hút

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng được hưởng 10 tháng lương trợ cấp lần đầu, Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao đồng, kể các người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cá người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, điều kiện để được hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương tối thiểu là:

VÍ DỤ

Hỏi: Ngày 1/7/2014, tôi được chuyển công tác về xã 135. Ngoài trợ cấp xã 135 tôi có được hưởng tiền thu hút khi về xã 135 không? – Nguyễn Thanh Hùng (nguyenthanhhung***@gmail.com).

Đáp:

Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu là bạn đang nhắc đến Nghị định số: 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Tại Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, có quy định về phụ cấp thu hút như sau:

Vì là trong thư bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về việc mình đã được hưởng các chế độ chính sách liên quan đến đến Nghị định số 35/2001/NĐ-CP; do đó chúng tôi chưa đủ cơ sở để trả lời chính xác cho bạn.

Bạn có thể căn cứ vào các viện dẫn nêu trên, cụ thể và chi tiết hơn là Khoản 2 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT để xác định thời gian và điều kiện được hưởng chế độ phụ cấp thu hút của mình.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm