Hành chính

Đáp án thi Phụ nữ thủ đô với văn hóa giao thông năm 2021

30/09/2021 00:10 420

Thi Phụ nữ thủ đô với văn hóa giao thông

Hướng dẫn quy hoạch cán bộ 2021

27/09/2021 08:15 399

Quy định về quy hoạch cán bộ

Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng là?

24/09/2021 01:21 335

Hình thức kỷ luật với tổ chức Đảng theo điều lệ Đảng

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online

15/09/2021 14:04 200

Hướng dẫn xin cấp lại sổ BHXH online

Giả giấy chứng nhận tiêm Vắc xin Covid 19 xử phạt ra sao?

14/09/2021 17:04 145

Làm giả giấy chứng nhận tiêm vắc xin phạt bao nhiêu?

Tại sao phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự?

14/09/2021 12:28 248

Sự cần thiết phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự

Hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm 2021

14/09/2021 11:50 236

Tiêu chí đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm

Sơ yếu lí lịch có cần công chứng không?

08/09/2021 19:32 179

Cách chứng thực sơ yếu lí lịch

Cách trích dẫn văn bản pháp luật

08/09/2021 11:37 242

Cách viện dẫn văn bản pháp luật