Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì?

Tìm hiểu về mặt trận binh vận
554

Tìm hiểu về mặt trận binh vận

Từ xa xưa, mặt trận binh vận là điều mà chúng ta vẫn thường tự hào. Binh vận và dân vận giúp cho việc bảo vệ và giữ gìn đất nước được thực hiện một cách tốt nhất. Vậy, Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cho bạn.

1. Binh vận và dân vận có nghĩa là gì?

Binh vận là công tác dân vận đặc biệt mang tầm chiến lược, là chính sách lớn không ngừng góp phần mở rộng và củng cố mặt trận đại đoàn kết dân tộc chống chủ nghĩa thực dân mới, chống chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho.

Dân vận và Binh – Địch vận là hoạt động chiến tranh tâm lý của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong suốt thời kỳ chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và chiến tranh Việt Nam. Trong đó Binh-Địch vận được Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận là “một trong 3 mũi giáp công” (chính trị, quân sự, binh-địch vận), là bộ phận của đường lối chính trị, đường lối chiến tranh nhân dân.

2. Mặt trận binh vận là gì?

Mặt trận binh vận là vận động những lớp người tham gia chiến đầu, nỗ lực toàn dân vì một mục tiêu chung và có tổ chức, được thực hiện một cách tối ưu và hiệu quả.

Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì?

3. Tác dụng, ý nghĩa của mặt trận binh vận là gì?

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Kịch bản chương trình đại hội đại biểu Mặt tận tổ quốc, Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

3.33 ( 3 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm