Giáo dục - Đào tạo

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý lớp 8 giảm tải theo công văn 4040

30/09/2021 20:10 4101

Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 8 giảm tải

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý lớp 7 giảm tải theo công văn 4040

30/09/2021 20:10 5292

Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 7 giảm tải

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh Diều giảm tải theo công văn 4040

30/09/2021 20:08 1306

Phân phối chương trình môn Khoa học tự nhiên lớp 6 giảm tải

Kế hoạch giảm tải lớp 2 sách Chân trời sáng tạo theo công văn 3969 – Tất cả các môn

30/09/2021 20:07 301

Nội dung điều chỉnh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo theo công văn 3969

Kế hoạch giảm tải lớp 1 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 – Tất cả các môn

28/09/2021 04:08 1839

Nội dung điều chỉnh lớp 1 theo công văn 3969 bộ Kết nối tri thức

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề