Văn hóa Việt Nam

Yến sào khánh hòa Lifenest tại Yên Bái – Yensaokhanhhoa.vn

28/09/2021 22:49 0

Yên Bái là tỉnh phía Bắc nên không có sẵn nguồn Yến tự nhiên và cũng không có điều kiện để nuôi Yến nhà. Các sản phẩm Yến sào tại Yên Bái đều là hàng nhập từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Dưới đây là một số kinh nghiệm chọn địa chỉ cửa […]

Việt Nam và các nước đồng văn trong “Hoàng Thanh chức cống đồ”

27/01/2021 14:15 796

"Hoàng Thanh chức cống đồ" 皇清職貢圖 là một bộ "chức cống đồ" 職貢圖 (tranh vẽ việc tiến cống của các nước chư hầu) được Thanh triều biên soạn từ năm Càn Long thứ 16 (1751) đến năm Càn Long thứ 22 (1757) và tiếp tục được chỉnh sửa nhiều lần về sau.