Lịch sử Việt Nam

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954-1975

07/05/2021 17:51 3560

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954-1975  Câu 1. Biện pháp được xem như “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” là A. sử dụng chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.                         B. tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn. C. tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”.                                             D.tăng cường viện trợ quân […]