Biểu mẫu

Mẫu biên bản vi phạm hành chính 2021

15/09/2021 20:30 217

Biên bản vi phạm hành chính

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 mới nhất

15/09/2021 20:29 257

Mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19

Mẫu giấy xác nhận hoàn thành cách ly

14/09/2021 23:29 80

Mẫu giấy xác nhận hết thời gian cách ly

Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện Chi Lăng”

14/09/2021 12:24 32

Đáp án câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống huyện Chi Lăng"

Bộ mẫu đơn xin việc 2021

14/09/2021 12:24 11

Đơn xin việc tiếng Việt và tiếng Anh

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 4

14/09/2021 12:24 53

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp module 4

Mẫu Phụ lục số liệu báo cáo cuối năm 2021

14/09/2021 12:23 14

Phụ lục kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021