Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ Đảng viên

Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng
1366

Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng

Báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ Đảng viên là mẫu để tổng kết lại những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Đảng viên. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ Đảng viên là gì?

Báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ Đảng viên là mẫu được lập ra để tổng kết lại quá trình xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên trong các cơ quan, doanh nghiệp, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

2. Báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ Đảng viên

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM…….

I. Những kết quả đạt được

1. Công tác chính trị tư tưởng

Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Đã tổ chức các Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế – xã hội, Nghị quyết nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh năm …….. của Thị ủy; quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm …….. về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số văn bản mới Trung ương

Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được quan tâm, đã đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn và của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên. Trong đó đã thường xuyên lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là chấp hành nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/…….. và Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày …….. của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan của các cấp về triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động kịp thời xử lý những tình huống phát sinh liên quan đến đại hội đại biểu đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ ……..; những phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc tiếp nhận và trao quà cho bà con nhân dân trên địa bàn phường do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và các đợt lũ trong năm. Phối hợp tốt để giải quyết những đơn thư phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc đối thoại và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân, Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch về lắng nghe để phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã tổ chức các buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân ngay tại các tổ dân phố, tại các buổi đối thoại đã có nhiều lượt ý kiến của người dân phản ánh kiến nghị liên quan đến một số lĩnh vực như nông nghiệp, đất đai, xây dựng, giao thông, an sinh xã hội, công tác giải phóng mặt bằng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn… những kiến nghị, phản ánh của người dân đang được xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền

2. Công tác tổ chức, cán bộ

Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hương Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ ……… Đại hội diễn ra đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Công tác bầu cử tại Đại hội đảm bảo đúng quy trình, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí, bầu 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ ……..; phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Tiến Giang giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, bầu 02 đồng chí Nguyễn Sào, Trần Lưu Đức giữ chức danh phó Bí thư Đảng ủy, bầu UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Sào giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Sau Đại hội, đã kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ, chủ chốt đảm bảo theo quy hoạch, định hướng. Đến cuối năm …….., được Thị ủy quyết định chỉ định đồng chí Trung tá Lê Đăng Bồng tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, hiện nay BCH Đảng bộ đảm bảo số lượng và cơ cấu được Đại hội biểu quyết thông qua.

Về công tác tổ chức cán bộ, đã Quyết định thành lập mới Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Xuân và chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp ……………. Đồng thời đã tiến hành kiện toàn các chi ủy chi bộ có biến động nhân sự sau khi thành lập 2 chi bộ Hợp tác xã. Đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố theo quy định. Theo đó, đã bố trí 9 đồng chí giữ 9 chức danh những người hoạt động không chuyên trách phường và bố trí đồng chí Chủ tịch Hội LHPN phường kiêm nhiệm chức danh Thủ quỹ; đồng thời đã cho thôi giữ chức danh Bí thư chi bộ đối với 02 đồng chí là cán bộ, công chức phường và chỉ định Bí thư chi bộ mới đảm bảo theo Nghị quyết số 06/……../NQ-HĐND, ngày 14/7/…….. của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng, trong năm đã lập danh sách đề nghị cử cán bộ tham gia lớp học Trung cấp lý luận Chính trị (hệ không tập trung) tại thị xã Hương Trà, năm 2021 với 5 đồng chí. Ngoài ra có 5 đồng chí là cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường đang theo học các lớp đào tạo trình độ Đại học vừa làm vừa học để đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Về công tác đảng viên, đã thực hiện nghiêm việc rà soát đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tập trung chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng, giới thiệu những quần chúng ưu tú trong các đoàn viên, hội viên để phát triển đảng; trong năm đã cử 08 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đã phát triển được 03 đảng viên mới (đạt 50% chỉ tiêu giao); tiếp tục duy trì 100% tổ đội trưởng, tổ trưởng binh chủng; b trưởng, a trưởng DQCĐ phường là đảng viên; tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 40,21% (tăng 2,6% so với năm 2019), đảng viên trong lực lượng bảo vệ dân phố đạt 31,58% (giảm 6,52% so với năm 2019).

Triển khai kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm …….., kết quả: Về chất lượng đảng viên, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến thời điểm đánh giá: 232 đồng chí; trong đó: đảng viên miễn đánh giá 19 đ/c; đảng viên thuộc diện đánh giá 213 đ/c, đảng viên tham gia đánh giá 208 đ/c chiếm tỷ lệ 97,65% trong tổng số đảng viên thuộc diện đánh giá, kết quả cụ thể như sau: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20 đ/c (chiếm tỷ lệ 9,62 % trong tổng số đảng viên tham gia đánh giá); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 161 đ/c (77,4%); Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 24 đ/c (11,54%), Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 03 đ/c (1,44%). Về chất lượng tập thể, tổng số chi bộ đến thời điểm đánh giá 17 chi bộ; trong đó chi bộ không thuộc diện đánh giá 02 chi bộ, chi bộ thuộc diện đánh giá 15 chi bộ, kết quả: Chi bộ HTXSNV 03 chi bộ (20%), Chi bộ HTTNV: 10 chi bộ (66,67%), chi bộ HTNV: 02 chi bộ (13,33%) (có phụ lục kèm theo).

Tập thể Đảng bộ được Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Về công tác kiểm tra giám sát, trong năm Đảng uỷ tổ chức thực hiện hoàn thành 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra thực hiện hoàn thành 01 cuộc kiểm tra theo chương trình đề ra từ đầu năm. Đồng thời đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc hoàn thành công tác kiểm tra đảng viên trong năm với 14 đảng viên[7]. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ, cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cho các chi ủy, chi bộ thực hiện ngày càng tốt hơn về các nguyên tắc của Đảng.

Trong năm đã có 3 đảng viên bị Quyết định kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số Kế hoạch hóa gia đình.

4. Công tác vận động quần chúng

Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các đoàn thể đã tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đã chỉ đạo chính quyền, mặt trận các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua dân vận khéo và đăng ký triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, từ đó đã phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đã có nhiều đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả tham gia trực tiếp vào việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hướng mạnh các hoạt động về địa bàn dân cư. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy được quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Vị trí, vai trò của các tổ chức ngày càng được khẳng định rõ hơn trong hệ thống chính trị và xã hội. Trong năm …….., Mặt trận và các đoàn thể phường được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đã xây dựng và tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm ……..; trong năm đã có 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phấn đấu học tập, công tác và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhất là thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức được nâng lên.

Tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn có ý thức trong việc trau dồi và nêu gương về đạo đức lối sống, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, không có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

6. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Đã kịp thời ban hành Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm …….., triển khai phát động cam kết thi đua trên tất cả các lĩnh vực KTXH, QPAN và công tác xây dựng Đảng. Theo đó, đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, mặt trận các đoàn thể phường xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ đó có 8/11 chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ phát triển KTXH và 4/5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng đã thực hiện
cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và sinh hoạt chi bộ trực thuộc; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy trách nhiệm của từng cá nhân trong cấp uỷ và gắn trách nhiệm được phân công để có những đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện của cá nhân; đồng thời tập thể thường xuyên phát huy nguyên tắc phê bình góp ý, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và có thái độ khắc phục nghiêm túc, từ đó trong mỗi một cá nhân của người đứng đầu tổ chức luôn thực hiện đúng quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm và nghiêm túc chịu trách nhiệm trước tập thể về kết quả hoạt động của bộ phận, tổ chức, đơn vị mình phụ trách.

II. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

1. Những khuyết điểm, hạn chế

– Công tác chuẩn bị nhân sự chức danh chủ chốt của đại hội đảng bộ phường khóa XIII có vấn đề khi có đơn tố cáo gửi đến cấp trên làm xáo động tâm lý và dư luận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tập thể và một số đồng chí lãnh đạo phường. Công tác bầu nhân sự tham gia BCH đảng bộ phường tại Đại hội chưa đúng định hướng.

– Chỉ tiêu kết nạp đảng trong năm …….. chưa đạt (thực hiện đạt 50% chỉ tiêu thị ủy giao); tỉ lệ đảng viên trong lực lượng Bảo vệ dân phố còn thấp.

– Thực hiện quy trình nhân sự chức danh Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường vẫn có để thiếu sót khi chưa có ý kiến thẩm định của ban tổ chức thị ủy; việc rà soát về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong tham gia cấp ủy của đồng chí chỉ huy trưởng BCH quân sự chưa đảm bảo theo quy định.

– Công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của đảng viên ở một số chi bộ còn thiếu quan tâm, dẫn đến trong năm đã xảy ra đảng viên vi phạm phải kỷ luật Đảng.

2. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế

– Các hội, đoàn thể chưa có các biện pháp tích cực để tập hợp hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương, từ đó chưa kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để chủ động biểu dương, khen thưởng, tập hợp những quần chúng ưu tú đưa vào nguồn phát triển đảng viên. Ngoài ra việc đánh giá xếp loại các chi hội đoàn thể hàng năm chưa thực chất, còn mang tính hình thức.

– Vai trò của chi bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các tổ dân phố còn thiếu tích cực, thực hiện thiếu đồng bộ.

– Chưa nắm chắc được tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên trước, trong Đại hội; vai trò của các Đảng ủy viên chưa được phát huy.

– Trong thực hiện một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ vẫn còn để xảy ra tình trạng chủ quan, thiếu bám sát các văn bản quy định.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM ……

I. Các chỉ tiêu

1. Trên 95% đảng viên được nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy.

2. Có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập thể Đảng bộ và có 90% tập thể Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Kết nạp đảng viên mới từ 5 – 7 đồng chí.

4. Duy trì 100% b trưởng, a trưởng dân quân, tổ trưởng binh chủng, tổ đội trưởng và trên 40% lực lượng dân quân là đảng viên; phấn đấu đảng viên trong lực lượng bảo vệ dân phố từ 40% trở lên.

5. Có 100% các tổ chức Mặt trận – Đoàn thể đạt chất lượng từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên; nắm chắt tình hình, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, quê hương, đất nước, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ ……..-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến với các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội để có định hướng thông tin chính xác, nhất là trong thời điểm chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ

Đẩy mạnh công tác củng cố kiện toàn tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ 2025-2030; trước mắt chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại biểu HĐND và nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN phường lần thứ XII; Đại hội Hội Chữ Thập đỏ phường lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội tổng kết nhiệm kỳ HTX Nông nghiệp Đông Xuân và công tác bầu cử tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định.

Phân công quản lý đảng viên và lãnh đạo tổ chức tốt việc sinh hoạt đảng viên nơi cư trú. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu về đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban bí thư; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thường xuyên coi trọng chất lượng phát triển đảng viên mới, đẩy mạnh công tác tạo nguồn cảm tình đảng, phấn đấu năm 2021 kết nạp từ 5-7 đảng viên mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với những đảng viên đi làm ăn xa. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 16/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU, ngày 22/3/2019 của Đảng ủy về nghiệp vụ công tác Đảng ở chi bộ (sửa đổi, bổ sung).

3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2021 đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhất là đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; quan tâm làm tốt công tác giám sát việc thực hiện kết luận qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã tiến hành.

Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên hàng năm và công tác giám sát thường xuyên của chi bộ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ động nắm tình hình ở cơ sở, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng. Tham mưu giúp Đảng uỷ giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo đúng thẩm quyền.

4. Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217, 218 Bộ Chính trị khóa XI. Tăng cường việc giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào ở địa phương, nhất là tích cực tham gia xây dựng phường văn minh đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nhạy cảm phát sinh, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền phối hợp với mặt trận và các đoàn thể giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, củng cố hoạt động các tổ dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Có các hình thức phù hợp để kịp thời biểu dương nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu từ các phong trào.

5. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, các chi bộ và các tổ chức, cơ quan trên địa bàn.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

6. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đảng

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, của các chi bộ trực thuộc. Tập trung bàn và giải quyết những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch và bàn các giải pháp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm ………

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và của các chi bộ về tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tăng cường về dự sinh hoạt của các chi bộ được phân công phụ trách để kịp thời kiểm tra, theo dõi và chấn chỉnh các hoạt động thiếu hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả hệ thống chính trị trên địa bàn.

Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định và kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, đột xuất xảy ra ở địa bàn, đơn vị để có hướng giải quyết.

Coi trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm