Thủ tục hành chính

Mẫu biên bản vi phạm hành chính 2021

15/09/2021 20:30 226

Biên bản vi phạm hành chính

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 mới nhất

15/09/2021 20:29 270

Mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19

Mẫu giấy xác nhận hoàn thành cách ly

14/09/2021 23:29 83

Mẫu giấy xác nhận hết thời gian cách ly

Mẫu Phụ lục số liệu báo cáo cuối năm 2021

14/09/2021 12:23 14

Phụ lục kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021