Thủ tục hành chính

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34

28/09/2021 04:07 593

Mẫu báo cáo thực hiện pháp lệnh 34

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng 2021

25/09/2021 12:27 5060

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về Phòng chống tham nhũng

Mẫu biên bản vi phạm hành chính 2021

15/09/2021 20:30 648

Biên bản vi phạm hành chính

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 mới nhất

15/09/2021 20:29 990

Mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19

Mẫu giấy xác nhận hoàn thành cách ly

14/09/2021 23:29 347

Mẫu giấy xác nhận hết thời gian cách ly

Mẫu Phụ lục số liệu báo cáo cuối năm 2021

14/09/2021 12:23 281

Phụ lục kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021