Hỏi đáp pháp luật

Đáp án thi Phụ nữ thủ đô với văn hóa giao thông năm 2021

30/09/2021 00:10 121

Thi Phụ nữ thủ đô với văn hóa giao thông

Hướng dẫn quy hoạch cán bộ 2021

27/09/2021 08:15 169

Quy định về quy hoạch cán bộ

Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng là?

24/09/2021 01:21 118

Hình thức kỷ luật với tổ chức Đảng theo điều lệ Đảng

Trạng thái “tạm khóa báo có “là gì? Tiền có vào tài khoản ngân hàng hay không?

20/09/2021 02:10 0

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư thì trong các trường hợp khả nghi phía ngân hàng sẽ gửi thông báo tạm khóa báo có vào tài khoản. Giải thích rõ hơn: Khi tài khoán khoá báo có (khoá nhận tiền vào) thì sẽ KHÔNG chuyển tiền vào được […]

Nhân viên thư viện có được nghỉ hè không?

16/09/2021 00:46 116

Phụ cấp cho nhân viên thư viện trường học

Chế độ nghỉ hè của phó hiệu trưởng

16/09/2021 00:45 210

Quy định về chế độ nghỉ hè của hiệu phó

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online

15/09/2021 14:04 58

Hướng dẫn xin cấp lại sổ BHXH online

Giả giấy chứng nhận tiêm Vắc xin Covid 19 xử phạt ra sao?

14/09/2021 17:04 35

Làm giả giấy chứng nhận tiêm vắc xin phạt bao nhiêu?