Lao động - Tiền lương

Nhân viên thư viện có được nghỉ hè không?

16/09/2021 00:46 134

Phụ cấp cho nhân viên thư viện trường học

Chế độ nghỉ hè của phó hiệu trưởng

16/09/2021 00:45 252

Quy định về chế độ nghỉ hè của hiệu phó

Quy định mới nhất về chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

14/09/2021 11:51 62

Hướng dẫn chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

08/09/2021 11:50 88

Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Lao động nghỉ ngang có được chốt và trả lại sổ BHXH?

06/09/2021 15:08 75

Người lao động nghỉ ngang có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế mới nhất

06/09/2021 14:21 45

Hướng dẫn tính lương tinh giản biên chế mới nhất

Mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2017

06/09/2021 14:20 42

Cách tính lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2017

Giáo viên nghỉ trực là bị trừ lương, đúng hay sai?

06/09/2021 14:17 45

Giáo viên trực Tết tại trường hưởng chế độ nào?