Hỏi đáp pháp luậtLao động - Tiền lương

Trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán hành nghề kế toán, kiểm toán viên năm 2017

Ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề
220

Ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề

Bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán hành nghề kế toán,kiểm toán viên năm 2017

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán hành nghề kế toán, kiểm toán viên năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo và tải bộ tài liệu này về sử dụng.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

07 việc kế toán cần làm hỏa tốc trong tháng 1/2017

Quy trình kiểm toán trong báo cáo tài chính

Theo qui định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và Luật kiểm toán độc lập, cá nhân và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên thông qua kỳ thi tuyển hàng năm do Bộ Tài chính tổ chức.

Ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề

Ngoài ra, theo Luật Doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi đăng ký kinh doanh người đại diện pháp luật/giám đốc doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán) hoặc chứng chỉ kiểm toán viên (doanh nghiệp đăng ký kinh doanh về dịch vụ kiểm toán) và Trưởng ban kiểm soát cũng phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên hành nghề.

A. Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Bộ Tài chính ban hành thông tư 129/2012/TT-BTC về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên (CCKTV) và chứng chỉ hành nghề kế toán (CCHNKT).

Theo đó, người dự thi lấy CCHNKT phải đáp ứng các điều kiện sau: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật; Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán; Công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên; Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Luật Kế toán; Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định. Trường hợp dự thi lấy CCKTV cũng có những điều kiện tương tự.

Thông tư quy định, Hội đồng thi tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV. Trước ngày thi ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm…Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi từng môn thi; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi, Bộ Tài chính cấp CCKTV hoặc CCHNKT cho người đạt kết quả thi.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/9/2012 và thay thế Quyết định 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007, Thông tư số 171/2009/TT-BTC ngày 24/8/2009.

B. Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán: gồm có 4 chuyên đề sau:

1/ Pháp luật về kinh tế và luật Doanh nghiệp

2/ Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

3/ Thuế và quản lý thuế nâng cao

4/ Kế toán tài chính và kế toán quản trị nâng cao

C. Tài liệu ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên:

Ngoài 4 môn thi được nêu trong 4 chuyên đề kể trên như thí sinh dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán, thì người dự thi chứng chỉ Kiểm toán viên còn có thêm 3 chuyên đề sau:

1/ Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

2/ Phân tích hoạt động tài chính nâng ca

3/ Ngoại ngữ.

Trọn bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, Kiểm toán viên năm 2017.zip

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm