Hỏi đáp pháp luật

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017

Những văn bản nổi bật giữa tháng 6/2017
49

Những văn bản nổi bật giữa tháng 6/2017

Bản in

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017 như: Mức trợ cấp của bệnh binh tăng 103 – 252 nghìn đồng/tháng; Kế toán công ty đại chúng không được kiêm nhiệm làm kiểm soát viên; Kinh tế tư nhân chiếm 50% GDP vào năm 2020,… Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

Mức trợ cấp mới cho người có công với cách mạng từ 01/7/2017

Trong tuần qua (từ ngày 05 – 11/06/2017), Thiquocgia.vn đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như sau:

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017

1. Mức trợ cấp của bệnh binh tăng 103 – 252 nghìn đồng/tháng

Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của bệnh binh tính theo phần trăm suy giảm khả năng lao động như sau:

Nghị định 70/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2017, các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/7/2017.

2. Kế toán công ty đại chúng không được kiêm nhiệm làm kiểm soát viên

Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP thì công ty đại chúng có từ 03 – 05 kiểm soát viên là những người đáp ứng Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty và không thuộc trường hợp sau:

Như vậy, quy định mới không cho phép kế toán được kiêm nhiệm luôn chức danh kiểm soát viên kể từ ngày Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/8/2017).

3. Kinh tế tư nhân chiếm 50% GDP vào năm 2020

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể, đề ra mục tiêu nâng tỉ trọng đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế tư nhân đến năm 2020 đạt khoảng 50%; năm 2025 khoảng 55% và đến năm 2030 khoảng 60 – 65%.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu để đạt được mục tiêu trên là tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; trong đó:

Nghị quyết 10/NQ-TW được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 03/6/2017.

4. Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 03/06/2017.

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 11-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng nêu ra các nhiệm vụ để hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, như là:

5. Nghị quyết 12-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 03/06/2017.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm