Biểu mẫuThủ tục hành chính

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa XII dành cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12
38

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12

Bài thu hoạch Nghị quyết TW7 khóa 12 dành cho Đảng viên là Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng

Thiquocgia.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết bài thu hoạch Nghị quyết TW7 khóa 12 dành cho Đảng viên là Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa XII dành cho giáo viên

8 Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 của Đảng viên

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa XII dành cho cán bộ xã

ĐẢNG BỘ XÃ …….

CHI BỘ ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm…

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..

Chi bộ: ……………………………………………………………………………………

Qua học tập các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bản thân đã nhận thức được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như sau:

1. Nhận thức sâu sắc:

Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW là đề án lớn, rất khó và rất quan trọng. Việc xây dựng đề án lần này giống như việc chuẩn bị cho một Chiến lược cán bộ thời kỳ mới, thay thế Chiến lược cũ ra đời cách đây 20 năm. Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN.

Nghị quyết số 26-NQ/TW đưa ra giải pháp nhằm thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch UBND. Đề án cũng xác định việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ là khâu đột phá. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cấp dưới và kịp thời xử lý.

Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Việc cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Hội nghị trung ương 7 khóa 12 tập trung xây dựng 2 đề án riêng, gồm đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và đề án cải cách chính sách BHXH, nhưng có tính tương quan lẫn nhau.

Về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 28-NQ/TW. Phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng – hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”…

Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.

2. Ý kiến đề xuất

– Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Là một Đảng viên, cán bộ quản lý tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết Hội nghị trung ương 7 đã đề ra; đặc biệt là các nội dung liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Năm học mới sắp đến, bản thân có trách nhiệm tham mưu cho hiệu trưởng về công tác phân công phân nhiệm chuyên môn, công tác chủ nhiệm… để năm học mới đạt hiệu quả cao hơn về chất lượng công việc.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Người viết bài thu hoạch

Hội nghị Trung ương 8 khóa 12:

Sáng 28.9, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị T.Ư 8, khóa XII. Đây là lần đầu tiên các cơ quan của Đảng tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư và theo dự kiến, sau hội nghị cũng sẽ có họp báo thông tin về kết quả hội nghị. Theo ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, việc tổ chức họp báo trước và sau Hội nghị T.Ư là “nét đổi mới nhằm tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong Đảng và giữa Đảng với xã hội, nhân dân”.

Theo ông Giang, 232 đại biểu, trong đó có 196 ủy viên T.Ư (176 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết) sẽ tham dự Hội nghị T.Ư 8 từ ngày 2 – 6.10 tới. Theo dự kiến, tại Hội nghị T.Ư sẽ xem xét 5 nội dung, gồm: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa X về chiến lược biển VN đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Các nghị quyếtbài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 sẽ được Thiquocgia.vn cập nhật trong thời gian sớm nhất. Mời các bạn theo dõi.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm