Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân
40

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động thư viện

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động thư viện là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký hoạt động thư viện. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận đăng ký, thư viện được chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo thư viện

Mẫu sổ quản lý thư viện – thiết bị

Mẫu bảng tự chấm điểm đề nghị xét danh hiệu thư viện tiên tiến

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động thư viện như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./……….-TV

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

———-

Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện ………………….

CHỨNG NHẬN

Thư viện tư nhân ……………………………………………………………………………..

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………….

đứng tên thành lập đã đăng ký hoạt động thư viện tại …………………………………

………….., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy chứng nhận
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động thư viện

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động thư viện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm