Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo nhanh hàng ngày về thiệt hại do lụt, bão

Mẫu báo cáo tình hình bão lũ
17

Mẫu báo cáo tình hình bão lũ

Báo cáo nhanh hàng ngày về thiệt hại do lụt, bão (mẫu báo cáo tình hình thiệt hại sau bão) đưa ra những con số cụ thể về hậu quả của lụt, bão tại địa phương, báo cáo thiệt hại về người, cơ sở vật chất, trang thiết bị…

1. Mẫu báo cáo tình hình mưa lũ số 1

HỘI LHPN TỈNH

BAN THƯỜNG VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….tháng ….năm …

BÁO CÁO NHANHTình hình thiệt hại do mưa lũ từ ngày ….đến ngày………

Thực hiện Công văn số…….., ngày ………của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc tin lũ khẩn cấp các tỉnh khu vực Miền Trung, BTV Hội LHPN tỉnh ……… đã có văn bản gửi Hội LHPN các huyện/thị xã/thành phố về việc chỉ đạo báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn, qua tổng hợp Hội LHPN tỉnh báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra từ ngày…….. đến ngày ………. trên địa bàn tỉnh ……… nói chung; thiệt hại đối với gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng như sau:

1. Tình hình chung

Do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp và gió Đông Bắc, từ ngày……. đến ngày …….. mưa lớn trên diện rộng bao phủ địa bàn tỉnh ………. Tổng lượng mưa đo được từ ….giờ ngày ….. đến …. giờ ngày ……., tại Thành phố……….(cao nhất), Thị trấn………..mm (thấp nhất); đặc biệt ngày 14/10/2016 xảy ra lốc xoáy tại một số nơi thuộc huyện……… đã làm tốc mái hoàn toàn nhiều nhà dân, trong đó có nhiều nhà của hội viên phụ nữ.

2. Tình hình thiệt hại

Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành cùng vào cuộc triển khai các phương án ứng phó đối với mưa lũ, nhưng do cường suất mưa quá lớn, vượt quá cao so với dự báo nên đã gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể:- Về người: Số người chết 24 (trong đó có 06 phụ nữ và 05 trẻ em) gồm: huyện ….01, huyện B….. 05, Thị xã ….. 06; Thành phố ……. 02, huyện …… 04. Số người bị mất tích 01 người. Số người bị thương 47 người.- Về tài sản: Nhà sập đổ, cuốn trôi: 38 nhà (trong đó có 31 nhà của hội viên phụ nữ); Nhà bị tốc mái, sạt lỡ: 59 nhà; Nhà bị ngập: 92.509 nhà; Trường học bị tốc mái: 02 trường; Trường học bị ngập: 839 phòng; Trạm y tế, công trình phúc lợi khác bị tốc mái, ngập lụt: 237 phòng; Tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng: 19 chiếc

– Hệ thống giao thông tại một số xã trên địa bàn các huyện vẫn còn bị chia cắt; các công trình điện, viễn thông bị hư hỏng, một số nơi hiện nay vẫn chưa có điện sinh hoạt, thông tin liên lạc vẫn chưa được kết nối.

Theo báo cáo chung của tỉnh, ước tính tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh do đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 13/10 đến 19/10/2016 là 871 tỷ đồng.

3. Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã có văn bản gửi Hội LHPN các huyện/thị xã/thành phố trong đó yêu cầu chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống và giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xẩy ra do thiên tai, lũ lụt; phân công cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và kịp thời phản ánh với cấp ủy chính quyền cùng cấp và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về những thiệt hại cần cứu trợ khẩn cấp của các gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với những gia đình có thiệt hại về Người. Chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó tại chỗ kịp thời.

Qua chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, nhằm sớm khắc phục hậu quả sau lũ lụt gây ra, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn với tinh thần “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tổ chức quyên góp sức người, sức của để kịp thời giúp đỡ về vật chất, tinh thần, động viên nhân dân sớm ổn định cuộc sống, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra. Phối hợp với chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm cho các gia đình bị sập đổ nhà; sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, đặc biệt quan tâm đến gia đình phụ nữ đơn thân, gia đình chính sách, các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao và vùng trũng trên địa bàn.. Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội như tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình mất người thân, đóng góp ngày công tu sửa nhà cửa, quyên góp tiền, gạo, áo quần giúp đỡ các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ bị thiệt hại nặng. Tỉnh Hội kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh tặng 50 suất quà (mỗi suất quà giá trị gần 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng tại xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch. Thời gian tới Tỉnh Hội cũng sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân nhằm động viên cán bộ, hội viên phụ nữ vùng bị thiệt hại nặng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

4. Kiến nghị, đề xuất

Thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh nói chung, đối với cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng là vô cùng lớn cả về người và tài sản. Để hỗ trợ cho cán bộ, hội viên vùng bị thiệt hại, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ……… kính đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam quan tâm, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét hỗ trợ kinh phí để sữa chữa nhà ở, mua sắm các vật dụng sinh hoạt thông thường và các thiết bị khác cần thiết để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, xử lý nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường…

Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ và thiệt hại ban đầu, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ……… kính báo cáo Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam biết, quan tâm, giúp đỡ.

Nơi nhận:

2. Mẫu báo cáo tình hình mưa lũ số 2

BÁO CÁO NHANH HÀNG NGÀY VỀ THIỆT HẠI DO LỤT BÃO

(Báo cáo bằng điện thoại, điện tín và phương tiện nhanh nhất)

– Xã/phường/thị trấn:……………………………………………………………………………..

– Huyện/Quận/Thị xã:……………………………………………………………………………..

– Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………

– Loại lụt, bão xảy ra:………………………………………………………………………………………………………..

– Từ ngày … đến ngày … tháng … năm …

Tổng thiệt hại như sau:

1- Thiệt hại về người:

– Số người chết: ………………. người

– Số người mất tích: …………… người

– Số người bị thương: ………….. người

2- Thiệt hại về tài sản:

a. Thiệt hại về công trình phòng chống lụt, bão và công trình hạ tầng

– Chiều dài các đoạn đê bị vỡ, bị cuốn trôi: ……………. m

– Chiều dài các đoạn đê bị sạt lở: …………………….. m

– Chiều dài các đoạn kè bị vỡ, bị cuốn trôi: ……………. m

– Số lượng cầu, cống bị sập và bị cuốn trôi: ………….. cái

– Chiều dài đường xe cơ giới bị phá hỏng, bị cuốn trôi: ….. m

– Số cột điện trung và cao thế bị đổ, bị gãy: …………… cột

– Số trạm biến thế bị đổ, bị ngập và hư hại nặng: ……. trạm

b. Thiệt hại về sản xuất

– Diện tích lúa màu bị ngập: ………………………….. ha

+ Trong đó: Diện tích lúa bị mất trắng: ………………… ha

– Diện tích mạ bị ngập và bị cuốn trôi: ………………… ha

– Số lượng nhà xưởng, kho tàng, công trình phục vụ sản xuất bị sập đổ, bị cuốn trôi: …………. cái

– Số lượng ô tô, tàu, thuyền bị cuốn trôi, bị chìm, vỡ: ….. cái

– Số lượng trâu, bò bị chết: ………………………….. con

– Số lượng lợn bị chết: ………………………………. con

c. Thiệt hại về công trình Văn hoá, phúc lợi

– Số phòng học bị sập đổ, bị cuốn trôi: …………….. phòng

– Số phòng khám, phòng điều trị của Bệnh viện, Trạm xá bị sập đổ, bị cuốn trôi: ………….. phòng

– Số lượng công trình văn hoá phúc lợi khác bị hư hỏng nặng: …………………………. công trình

d. Nhà ở:

– Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi: ……………………….. nhà

– Số nhà ở bị ngập nước: ………………………………. nhà

e. Môi trường sinh thái và đời sống dân cư:

– Số người mất nhà ở do nhà đổ, sập hoặc bị cuốn trôi: ….. người

– Diện tích vùng dân cư bị ô nhiễm do thuốc trừ sâu, xăng dầu, phân bón, hoá chất độc hại hoà tan trong nước: …………. km2

f. Tài sản khác (ghi cụ thể theo loại, số lượng và đơn vị tính):

-………………………………………………………

-………………………………………………………

-………………………………………………………

Ngày … tháng … năm …

UBND xã, phường, thị trấn

Người được uỷ quyền báo cáo

(Họ và tên, chức vụ)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm