Kỹ năngTài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên

Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên hạng 2
130

Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên hạng 2

Bản in

Thăng hạng giáo viên là quá trình chuẩn hóa nghề nghiệp theo Luật viên chức nhằm giúp giáo viên khẳng định vị thế nghề nghiệp và hưởng mức lương cao hơn. Trong bài viết này Thiquocgia.vn xin chia sẻ 200 câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn thi thăng hạng bổ ích cho quý thầy cô.

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành thi thăng hạng giáo viên

1. Theo anh( chị ),năng lực được cấu thành từ các yếu tố nào?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 1.2-Trang 202

2. Theo khoa học giáo dục, năng lực được phân thành mấy loại?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 1.3-Trang 202

3. Để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học cần phải đáp ứng mấy yêu cầu?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2-Trang 205

4. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, ban hành theo quyết định nào?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205

5. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung gì?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205

6. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, để đánh giá xếp loại giáo viên cần dựa vào những lĩnh vực nào?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205-209

7. Đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm mấy lĩnh vực và mấy yêu cầu?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205-212

8. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, mỗi yêu cầu có bao nhiêu tiêu chí?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205-212

9. Một trong những tiêu chí theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về “Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước” là:

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1.1-Trang 206

10. Yêu cầu “ Chấp hành qui chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động” thuộc lĩnh vực nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1-Trang 205-206

11. Một trong những tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về “Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động” là:

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1.1-Trang 206

12. Một trong những tiêu chí theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về “Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động” là:

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1.1-Trang 206-207

13. Tiêu chí “Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.” thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II- Mục 2.1.1-trang 207

………………………………………..

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết 200 câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên hạng 2.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm