Hỏi đáp pháp luật

Trình tự nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng điện tử

61

Ngày 30/1/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Một trong các thủ tục hành chính nổi bật chính là hướng dẫn người dân nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử. Như vậy việc nộp ngân sách nhà nước hoàn toàn có thể thực hiện thông qua ngân hàng điện tử.

Nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng điện tử

Theo Nghị định này, người nộp ngân sách nhà nước: là các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Vì thế, hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cả đối với người vi phạm giao thông cần nộp phạt vào ngân sách.

Nộp qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng, người vi phạm tiến hành các bước sau:

– Người vi phạm đăng nhập vào hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng của ngân hàng (như ATM, Internet Banking, Mobile Banking hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác);

– Lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo chỉ dẫn trên hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử;

– Ngân hàng kiểm tra thông tin về tài khoản và điều kiện trích nợ tài khoản.

Trường hợp kiểm tra phù hợp thì làm thủ tục chuyển tiền đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo thông tin ghi trên chứng từ.

Trường hợp kiểm tra không phù hợp, thì gửi thông báo phản hồi chưa thành công cho người nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng để người nộp ngân sách nhà nước thực hiện lại các bước.

Ngoài ra, người vi phạm giao thông cũng có thể nộp ngân sách nhà nước qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn/) hoặc qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Tuy nhiên, hiện nay việc nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia mới chỉ được thí điểm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/3/2020.

Quy định xử phạt chậm nộp phạt vi phạm giao thông

1. Nộp thêm 0,05% số tiền phạt chậm nộp

Thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, trừ trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó (khoản 2 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012).Đồng thời, theo khoản 1 Điều 78 Luật này, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn ghi trong quyết định, người vi phạm sẽ bị:

– Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt;

– Phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm nộp.

Theo đó,

Số tiền nộp phạt = Tổng số tiền phạt chưa nộp + (Tổng số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp).

Như vậy, người chậm nộp phạt vi phạm giao thông sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đồng thời mỗi ngày chậm nộp phải nộp thêm 0,05% tổng số tiền phạt chưa nộp.

2. Cách tính ngày chậm nộp phạt vi phạm

Theo Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 105/2014/TT-BTC, số ngày chậm nộp tiền phạt gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày người vi phạm nộp phạt.

Cụ thể:

– Trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày giao nhận quyết định xử phạt;

– Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 10 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ;

– Trường hợp không có xác nhận ngày giao nhận quyết định, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ, nhưng không do cố tình không nhận quyết định xử phạt thì ngày tính tiền nộp chậm là sau 12 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định xử phạt;

– Trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để tính tiền chậm nộp phạt.

Xem thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm