Hỏi đáp pháp luật

Chế độ đối với trường hợp tai nạn được coi là tai nạn lao động

Chế độ của người lao động khi bị tai nạn lao động
76

Chế độ của người lao động khi bị tai nạn lao động

Bản in

Chế độ đối với trường hợp tai nạn được coi là tai nạn lao động

Bà Trần Thị Hoa (khongthem4980@…) hỏi: Hiện nay, chế độ đối với người lao động bị tai nạn giao thông trên đường đi làm được pháp luật quy định thế nào? Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Hoa như sau:

Theo Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, thì tai nạn xảy ra tại địa điểm và thời gian hợp lý khi người lao động đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở được coi là tai nạn lao động.

Khoản 2, Điều 5 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định: Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở tại địa điểm và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác (không phải là bản thân người lao động bị tai nạn) gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Trợ cấp do người sử dụng lao động chi trả:

Theo điểm b, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH, tai nạn xảy ra đối với người lao động khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, tại địa điểm và thời gian hợp lý (căn cứ theo hồ sơ giải quyết vụ tai nạn của cơ quan công an hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc giấy xác nhận của công an khu vực tại nơi xảy ra tai nạn), làm người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết thì được trợ cấp. Mức trợ cấp như sau:

Chế độ tai nạn lao động do BHXH chi trả:

Hiện nay, theo quy định tại điểm c, khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Luật BHXH năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015), người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian, tuyến đường hợp lý và người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn đó gây ra.

Mức trợ cấp một lần được quy định tại khoản 2, Điều 42 Luật này như sau:

Theo Điều 43 Luật BHXH năm 2006, trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức trợ cấp hằng tháng như sau:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm