Hỏi đáp pháp luật

Chế độ tiền lương mới cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

Lương, thưởng cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước
40

Lương, thưởng cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

Bản in

Quy định tiền lương cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

Nghị định 52/2016/NĐ-CP ban hành mới chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 01/8/2016. Theo đó, nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng có thêm điểm mới như là: Tiền lương, thưởng, thù lao được trừ BHXH, BHYT và các khoản khác theo quy định, phần còn lại trích nộp vào quỹ chung và chi trả cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nghị định 51/2016/NĐ-CP về tiền lương, tiền thưởng người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

Nghị định 52/2016/NĐ-CP về tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty cổ phần, góp vốn chi phối Nhà nước

Chế độ tiền lương mới

1. Đối tượng áp dụng chế độ tiền lương mới cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

2. Chế độ tiền lương mới cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

Nghị định 52/2016/NĐ-CP ban hành mới chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

Theo đó, nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng có thêm điểm mới như sau:

(Trước đây tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP là phải trích nộp hết cho chủ sở hữu để hình thành quỹ chung).

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm