Hỏi đáp pháp luật

Tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Chế độ tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước
49

Chế độ tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Bản in

Quy định mới về tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Ngày 13/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ. Theo đó, tiền thưởng và phúc lợi của người lao động làm việc tại những công ty này được xác định cụ thể. Nội dung chi tiết Thiquocgia.vn mời các bạn cùng tham khảo.

Nghị định 51/2016/NĐ-CP về tiền lương, tiền thưởng người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

Nghị định 52/2016/NĐ-CP về tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty cổ phần, góp vốn chi phối Nhà nước

Quy định về tiền thưởng

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

– Phạm vi mà Nghị định 53 điều chỉnh là việc quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông hay cuộc họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ.

– Đối tượng áp dụng:

2. Nội dung tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Ngày 13/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Theo đó, tiền thưởng và phúc lợi của người lao động làm việc tại những công ty này được xác định như sau:

– Nghị định 53/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/8/2016.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm