Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử?

Trình tự, thời gian bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
67

Trình tự, thời gian bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử? Cử tri có được bỏ phiếu thay người khác không?

1. Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử?

Cử tri có được bỏ phiếu thay người khác không?

Điều 49 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (Luật Bầu cử) quy định:

Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

=> Cử tri không được bỏ phiếu thay người khác

Tuy nhiên trong một số trường hợp tại mục 2 bài này, cử tri được bỏ phiếu thay người khác

2. Cử tri được bỏ phiếu thay người khác trong trường hợp nào?

Cử tri được bỏ phiếu thay người khác trong trường hợp nào?

Trong trường hợp dưới đây, cử tri được bỏ phiếu thay người khác:

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Thế nào là bỏ phiếu hợp lệ?

Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Phiếu bầu cử không hợp lệ là các phiếu sau:

4. Nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu

Nguyên tắc bỏ phiếu được quy định tại điều 69 Luật Bầu cử như sau:

Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.

2. Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

5. Thời gian bỏ phiếu

Theo quy định tại điều 71 Luật Bầu cử, thời gian bỏ phiếu được tính như sau:

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm