Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 5)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học
197

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 5) giúp mọi người ôn thi công chức môn Tin học đạt kết quả cao với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học được biên soạn kỹ lưỡng.

Đề thi Tin học văn phòng – Đề số 5

Câu 1: Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:

A. Tools – Delete

B. Edit – Delete

C. Nhấn phím Delete

D. Table – Delete Rows

Câu 2: Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. View – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. Format – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Tools – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. File – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Câu 3: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:

A. View – New

B. Edit – New

C. Insert – New

D. File – New

Câu 4: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:

A. Format – Font

B. Format – Paragraph

Câu 5: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. Giá trị kiểu số 2008

D. Giá trị kiểu chuỗi 2008

Câu 6: Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:

A. Data – Sort

B. Format – Sort

C. Tools – Sort

D. File – Sort

Câu 7: Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng:

A. Internet Explorer

B. My Document

C. My Computer

D. My Network Places

Câu 8: Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:

A. *

B. &

C. $

D. #

Câu 9: Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:

A. Edit – Print Preview

B. Format – Print Preview

C. View – Print Preview

D. File – Print Preview

Câu 10: Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện?

A. Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng

B. Tự nhân bản

C. Lây nhiễm vào boot record

D. Phá hủy CMOS

Câu 11: Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy:

A. Chọn menu lệnh File – Print

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – P

Câu 12: Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

A. Tools – Page Numbers

B. View – Page Numbers

C. Format – Page Numbers

D. Insert – Page Numbers

Câu 13: Bạn hiểu Macro Virus là gì?

A. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

B. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

C. Tất cả các đáp án trên đều đúng

D. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel

Câu 14: Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản?

A. Shift+End

B. Ctrl+Alt+End

C. Ctrl+End

D. Alt+End

Câu 15: Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy?

A. Ctrl+Alt+Esc

B. Ctrl+Esc

C. Không có cách nào khác, đành phải nhấn nút Power Off

D. Alt+Esc

Câu 16: Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

A. Cả hai câu đều sai

B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down

C. Page Up ; Page Down

D. Cả hai câu đều đúng

Câu 17: Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

A. Insert – Filter – AutoFilter

B. Data – Filter – AutoFilter

C. Format – Filter – AutoFilter

D. View – Filter – AutoFilter

Câu 18: Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

A. B1..H15

B. B1-H15

C. B1…H15

D. B1:H15

Câu 19: Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. Insert – Symbol

B. View – Symbol

C. Format – Symbol

D. Tools – Symbol

Câu 20: Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện

A. File – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

B. Tools – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

C. Window – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

D. Start – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

Câu 21: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

A. Kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng

B. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

C. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

D. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

Câu 22: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, …, ta thực hiện

A. Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

B. Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

C. View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

D. Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect

Câu 23: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

A. Chia sẻ tài nguyên

B. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ

C. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng

D. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ

Câu 24: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc ; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:

A. Tinhoc

B. TINHOC

C. #Value

D. TinHoc

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn Tin học

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D C D A C A D D D B B D
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án D C B B B D A D D A A A

Tham khảo thêm các bài thi Tin học văn phòng được Hoatieu.vn đăng tải tại đây:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm