Biểu mẫuThủ tục hành chính

Đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản

Mẫu số 11.NT Nghị định 26/2019/NĐ-CP
36

Mẫu số 11.NT Nghị định 26/2019/NĐ-CP

Bản in

Đơn xin chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản là biểu mẫu đơn xin chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản. Mẫu đơn được ban hành theo nghị định 26/2019/NĐ-CP về các biện pháp thi hành Luật thủy sản.

Mẫu số 11.NT

TÊN CƠ S
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Kính gửi: ……………………………………………..

1. Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: …………………… Số Fax: ………………….. E-mail: …………………….

2. Lĩnh vực công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản:

Thức ăn thủy sản

– Thức ăn hỗn hợp

– Thức ăn bổ sung

– Nguyên liệu

– Sản phẩm khác

Sn phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thy sản

– Chế phẩm sinh học

– Hóa chất xử lý môi trường

– Hỗn hợp khoáng, vitamin, …

– Nguyên liệu

3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo giấy này, gồm:

………………………………………………………………………………………………………

4. Đăng ký cấp lần đầu: □ Đăng ký cấp lại: □

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

………., ngày … tháng … năm 20…..
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm