Bảo hiểmBiểu mẫu

Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng

Mẫu đơn kiến nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
56

Mẫu đơn kiến nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng

Mẫu đơn số 01-QDD613 là mẫu đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng cho những người lao động có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm lao động thực tế nhưng đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Mời các bạn cùng tải đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng trong bài viết dưới đây của VnDoc.

Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc làm

Nội dung đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

Mẫu số 01-QĐ613

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố…………………………………………………………………………..

Tên tôi là:………………….…………………………………. sinh ngày……. tháng……… năm……………….

Số CMND……………………………… do….…………………………….….…. cấp ngày…. tháng….năm….;

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): ….….….….…………………………………………………………………………………………..

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ việc:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Được nghỉ việc hưởng trợ cấp MSLĐ từ ngày…. tháng…. năm….……………………………………………….

Số hồ sơ MSLĐ (nếu có):………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian công tác thực tế là: ….….….…. năm….….…. tháng

Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng từ ngày …. tháng …. năm….……………………………..

Địa chỉ nơi hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng trước khi thôi hưởng trợ cấp (xã, huyện, tỉnh):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng và được nhận trợ cấp hàng tháng tại địa chỉ (ghi rõ xóm, xã, huyện, tỉnh):

………………………………….. ; đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại:……………………………………………………..

Tôi xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên./.

……….., ngày…. tháng…. năm…….
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)

……….., ngày…. tháng…. năm…….
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận hiện trạng cư trú của người viết đơn.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

Mẫu đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm