Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

Báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất
104

Báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

Mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

Mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc phóng xạ

Mẫu báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo xuất khẩu thuốc phóng xạ

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất như sau:

Tên cơ sở:

Số:

BÁO CÁO XUẤT, NHẬP, TỒN KHO, SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN/ THUỐC HƯỚNG THẦN/ THUỐC TIỀN CHẤT

Kính gửi:.…………….………………………

TT

Tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ/hàm lượng, quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số giấy phép nhập khẩu/Số công văn cho phép mua trong nước

Số lượng tồn kho kỳ trước chuyển sang

Số lượng nhập trong kỳ

Tổng số

Số lượng xuất trong kỳ

Tồn kho cuối kỳ

Số lượng hao hụt

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

* Số lượng hao hụt hao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng… Nếu có, cần báo cáo chi tiết

** Chú ý: Số lượng báo cáo phải được cập nhật ngay trước thời gian lập đơn hàng đề nghị nhập khẩu.

Báo cáo phải kèm theo danh sách chi tiết tên, địa chỉ khách hàng theo từng lần xuất hàng.

……………, ngày…tháng…năm…

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu tại cơ sở.

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ h tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

Mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

Mẫu báo cáo về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm