Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS năm 2017

Hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý THCS năm 2017
59

Hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý THCS năm 2017

Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS mới nhất

Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS mới nhất gồm có: Tờ trình bổ nhiệm lại; Phiếu bổ sung lí lịch, bản tự nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ; Bản nhận xét, đánh giá viên chức của tập thể lãnh đạo cơ quan,…. Mời các bạn cùng tải các biểu mẫu cần có trong bộ hồ sơ bổ nhiệm lại THCS qua các biểu mẫu cụ thể sau.

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Đơn xin tham gia câu lạc bộ hè

PHÒNG GD&ĐT …….

TRƯỜNG THCS ………

Số: /TTr-BN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng …. năm 2017

TỜ TRÌNHVề việc bổ nhiệm lại chức vụ

Hiệu trưởng trường THCS ………….

Kính gửi: – UBND huyện ………..

– Phòng giáo dục và đào tạo huyện ………..

– Căn cứ Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2010/TT BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo)

– Căn cứ Hướng dẫn số: 04/HD-UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND huyện ……… V/v hướng dẫn qui trình, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo.

Trường THCS …………….. đề nghị UBND, Phòng GD&ĐT huyện……………. xem xét bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng như sau:

– Lý do cần bổ nhiệm lại: Hết nhiệm kỳ

Hiện tại nhà trường có 02 cán bộ quản lý. Một Đ/c Hiệu trưởng phụ trách chung và Kiểm định chất lượng giáo dục; một đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Lao động, CSVC, PCGD.

– Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ quản lý trường hạng II. Trường THCS ………. đề nghị UBND, Phòng giáo dục huyện ……… xem xét bổ nhiệm lại ông Vũ Mạnh Cường giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Sơ lược về lịch sử:

– Họ và tên: Vũ Mạnh Cường; giới tính: Nam

– Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1971; dân tộc: Kinh

– Chức vụ cơ quan, đơn vị công tác hiện nay: Hiệu trưởng trường THCS ………

– Được bổ nhiệm ngày 01/10/2012

– Quê quán: xã Yên Khoái huyện Tiên Lữ tỉnh Hải Hưng.

– Nơi ở hiện nay: Khu Tân Lập Thị Trấn ……

– Ngày vào Đảng CSVN: 16/8/2001, ngày chính thức 16/8/2002

– Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sinh

– Lý luận chính trị: Trung cấp

– Ngoại ngữ: A,

– Quản lý nhà nước: Chứng nhận bồi dưỡng CBQL

– Tin học: A

– Ngạch công chức, viên chức: Giáo viên THCS

– Tóm tắt nhận xét ưu điểm, nhược điểm

Ưu điểm

– Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, trong sạch

– Có phẩm chất chính trị tốt, là một Đảng viên gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của nhà nước.

– Lối sống lành mạnh, trung thực

– Có năng lực sư phạm

– Trình độ chuyên môn tốt

– Có năng lực lãnh đạo, điều hành và tập hợp đồng nghiệp.

– Có uy tín với đồng nghiệp và nhân dân.

– Tác phong chuẩn mực

– Có sức khoẻ tốt đảm đương nhu cầu công việc.

– Hướng phát triển tốt

Nhược điểm, tồn tại

– Cần tham gia lớp học quản lý và CNTT để nâng cao năng lực lãnh đạo.

– Nêu cao tinh thần phê và tự phê hơn.

Trường THCS ………… đề nghị UBND, Phòng giáo dục huyện …….. xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

Mời các bạn tải toàn bộ Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS, tại đây.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm