Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu bản nhận xét đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Bản nhận xét đề xuất đề tài khoa học
73

Bản nhận xét đề xuất đề tài khoa học

Mẫu bản nhận xét ghi chép đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu bản nhận xét ghi chép đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu bản nhận xét được lập ra để nhận xét về đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Mẫu nêu rõ nội dung nhận xét… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn tham gia xét giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học

Mẫu danh mục sản phẩm khoa học và công nghệ dạng kết quả I, II

Mẫu danh mục sản phẩm khoa học và công nghệ dạng kết quả III, IV

Nội dung cơ bản của mẫu bản nhận xét ghi chép đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BẢN NHẬN XÉT
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

Tên đề tài đề xuất: …………………………………………………………………….

I. NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI

1.1 Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài

1.4. Khả năng không trùng lặp của đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ

1.5. Sản phẩm của đề tài

1.6. Địa chỉ ứng dụng và hiệu quả mang lại của đề tài

1.7. Kinh phí thực hiện đề tài

Kiến nghị của thành viên Hội đồng: (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây)

□ Đề nghị thực hiện

□ Đề nghị không thực hiện

II. DỰ KIẾN ĐỀ TÀI ĐẶT HÀNG

Tên đề tài:

Định hướng mục tiêu:

Sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm:

………, ngày…tháng…năm…

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản nhận xét ghi chép đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu bản nhận xét ghi chép đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm