Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu báo cáo kết quả đào tạo sơ cấp

Báo cáo kết quả đào tạo
44

Báo cáo kết quả đào tạo

Mẫu báo cáo về kết quả đào tạo sơ cấp

Mẫu báo cáo về kết quả đào tạo sơ cấp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả đào tạo sơ cấp. Mẫu báo cáo nêu rõ kết quả đào tạo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của lưu học sinh

Mẫu báo cáo tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Mẫu báo cáo tốt nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả đào tạo sơ cấp như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO SƠ CẤP 6 THÁNG/NĂM CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Số TT

Ngh đào tạo

Số học sinh có mặt đầu kỳ

Số học sinh tuyển mi trong kỳ

Số học sinh tốt nghiệp trong kỳ

Ghi chú

Tng số

Nữ

DTTS

NKT

Tng số

Nữ

DTTS

NKT

Tng số

Nữ

DTTS

NKT

CNG

………., ngày…tháng…năm…

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về kết quả đào tạo sơ cấp

Mẫu báo cáo về kết quả đào tạo sơ cấp

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm