Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu bảng thanh toán học bổng

Bảng thanh toán sinh hoạt phí
72

Bảng thanh toán sinh hoạt phí

Mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền học bổng

Mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền học bổng là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc thanh toán tiền học bổng. Mẫu nêu rõ nội dung thanh toán, mức học bổng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bảng thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề

Mẫu bảng thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng

Cách lập Bảng thanh toán tiền lương

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền học bổng như sau:

Trường: ……………………………

Khoa: ……………………………….

Lớp: ………………………………….

Mẫu số: C05- HD

Mã QHNS: ……………………..

BẢNG THANH TOÁN HỌC BỔNG (SINH HOẠT PHÍ)

Tháng ……năm…….

Số

TT

Họ và tên

số

Đối

tượng

Mức học

bổng (sinh

hoạt phí)

Các khoản

Tổng số học bổng

(sinh hoạt phí )

được hưởng

Các khoản phải khấu trừ

Số còn

được lĩnh

nhận

phụ cấp khác

Hệ số

Số tiền

…..

…..

Tổng số

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8 = 4 – 7

E

Cộng

x

x

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………

Ngày….. tháng……. năm...

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)

Mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền học bổng

Mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền học bổng

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm