Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu bảng thanh toán phụ cấp

Bảng thanh toán phụ cấp
76

Bảng thanh toán phụ cấp

Mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền phụ cấp

Mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền phụ cấp là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc thanh toàn tiền phụ cấp. Mẫu nêu rõ nội dung ghi chép, số tiền thanh toán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bảng thanh toán học bổng

Mẫu bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

Mẫu văn bản đề nghị thanh toán hỗ trợ

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền phụ cấp như sau:

Đơn vị:……………………………….

Bộ phận : ……………………………

Mẫu số C03 – HD

Mã QHNS: ……………………..

BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP

Tháng (quý)……..năm………

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ cơ quan làm việc

Mức lương đang hưởng

Tỷ lệ (%) hưởng phụ cấp

Số tiền phụ cấp được hưởng

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

E

Cộng

x

x

x

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………..……………………………………

Ngày….. tháng…..năm…..

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)

Mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền phụ cấp

Mẫu bảng ghi chép thanh toán tiền phụ cấp

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm