Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu bảng tổng hợp số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

Bảng tổng hợp số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục
66

Bảng tổng hợp số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục

Mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

Mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp về số lượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục. Mẫu nêu rõ thông tin học sinh, tổng số học sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tổng hợp danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá học sinh tiểu học môn Tin học

Mẫu bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Nội dung cơ bản của mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ ………….
PHÒNG NỘI VỤ-LĐTBXH ………………………..

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH HƯỞNG
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Số TT

Họ và tên

Học sinh thuộc đối tượng

Học kỳ

Loại hình giáo dục (đánh dấu X)

Học phí và các khoản đóng góp (ngàn đồng)

Trợ cấp một lần mua sách, vở đồ dùng học tập (ngàn đồng)

Công lập

Ngoài công lập

Miễn

Giảm

TỔNG CỘNG

…………., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

Mẫu bảng tổng hợp về số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm