Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ

Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương
42

Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu đề xuất về nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu đề xuất về nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu bản đề xuất được lập ra để đề xuất về nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương khoa học và công nghệ. Mẫu nêu rõ nội dung đề xuất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học

Mẫu thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Mẫu công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Nội dung cơ bản của mẫu đề xuất về nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên nhiệm vụ: (cần nêu rõ ràng, khái quát)

2. Tính cấp thiết, tầm quan trọng của nhiệm vụ: Luận giải rõ ràng, cụ thể tính cấp thiết, tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu, sự cần thiết phải hợp tác với đối tác nước ngoài

3. Mục tiêu: Nêu rõ ràng, cụ thể, đích cần đạt được, phù hợp với tên nhiệm vụ nghiên cứu.

4. Nội dung: Nêu rõ các nội dung nghiên cứu phù hợp để đạt được mục tiêu, tính khả thi, tính mới, tính kế thừa.

* Trong trường hợp nhiệm vụ HTQTSP được thực hiện theo nhiều giai đoạn cần nêu rõ mục tiêu, nội dung chính, sản phẩm dự kiến của từng giai đoạn.

5. Sản phẩm và kết quả dự kiến: Nêu rõ sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng, sự phù hợp của sản phẩm và kết quả dự kiến với mục tiêu và nội dung nghiên cứu.

6. Hiệu quả dự kiến: Về giáo dục và đào tạo, về kinh tế, xã hội

7. Năng lực thực hiện nhiệm vụ: Nêu rõ năng lực của các thành viên nhóm nghiên cứu phía Việt Nam, phía đối tác, tiềm lực của cơ quan chủ trì.

Chủ nhiệm và thành viên tham gia nhiệm vụ (nhóm nghiên cứu):

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Chuyên ngành

Lĩnh vực tham gia nghiên cứu

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

2

Đối tác nước ngoài:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Chuyên ngành

Lĩnh vực tham gia nghiên cứu

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

2

8. Tiềm lực của cơ quan chủ trì nhiệm vụ:

8.1. Tên cơ quan:

8.2. Địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ:

8.3. Tên người đại diện:

8.4. Địa chỉ, số điện thoại, emai liên hệ:

8.5. Tiềm lực về đội ngũ khoa học:

8.6. Tiềm lực về trang thiết bị nghiên cứu:

Số TT

Danh mục thiết bị

Thuộc phòng thí nghiệm

Tình trạng thiết bị

Mô tả khả năng sử dụng trong nhiệm vụ nghiên cứu

1

2

9. Dự kiến kinh phí và lộ trình thời gian thực hiện:

Ngàythángnăm

Cơ quan chủ trì

(Ký tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm nhiệm vụ

(Ký tên)

Mẫu đề xuất về nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu đề xuất về nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm