Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Báo cáo kết quả khám sức khỏe
41

Báo cáo kết quả khám sức khỏe

Mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả khám… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

Huyện………………………..

Hội đồng KSK NVQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………..

………………., ngày…tháng…năm…

Báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Năm ……..

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng khám theo kế hoạch

2

Số lượng đã khám

3

Phân loại sức khỏe:

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Nơi nhận:

– Sở Y tế ;

– Hội đồng NVQS huyện;

– Phòng Y tế huyện;

– Lưu…..

Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm