Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh

Biên bản họp hội đồng tư vấn
48

Biên bản họp hội đồng tư vấn

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thời gian địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu thông báo thông tin cơ sở khám, chữa bệnh

Biểu số 1/YTTN: Báo cáo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân toàn huyện

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc họp hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

…………..1,ngày….. tháng ….. năm 201…

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh

I. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: …………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………….

II. Thành phần

– Thường trực Hội đồng: …………………………………………………………………

– Thư ký: ……………………………………………………………………………………….

– Số thành viên chính thức: ……………………………………………………………..

– Thành viên vắng mặt: ……………………………………………………………………

Lý do …………………………………………………………………………………………….

– Thành viên dự họp thay: ……………………………………………………………….

III. Nội dung

1. Họ và tên đối tượng xét duyệt: ……………………………………………………..

Sinh ngày: ………………….Nghề nghiệp:………………………………………………

Dân tộc: …………………………………….. Nơi cư trú: ……………………………….

2. Các ý kiến tại cuộc họp: ………………………………………………………………

3. Kết quả biểu quyết: …………………………………………………………………….

4. Kết luận của Hội đồng tư vấn: ……………………………………………………..

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

1 Địa danh

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm