Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
87

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo an toàn thực phẩm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp

Báo cáo công tác triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

UBND………………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ………….

……………, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
về vệ sinh an toàn thực phẩm năm ………(1)…….…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm năm ……(1)……;

Sở Công Thương tỉnh………………… đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương với các nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Mục đích

…………………(2)……………………………………………………………………………….

2. Nội dung

…………………(2)……………………………………………………………………………….

II. ĐỐI TƯỢNG

…………………(2)……………………………………………………………………………….

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Căn cứ pháp lý

…………………(3)………………………………………………………………………………

2. Kết quả kiểm tra

Bảng 1: Kết quả kiểm tra, thanh tra

TT

Loại hình

Số cơ sở kiểm tra

Số cơ sở đạt

Tỷ lệ đạt (%)

1

Sản xuất

2

Kinh doanh

Tổng số

Bảng 2: Các nội dung vi phạm chủ yếu

TT

Nội dung vi phạm

Số cơ sở được kiểm tra

Số cơ sở chưa đạt

Tỷ lệ (%)

1

Điều kiện về con người

2

Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ

3

Điều kiện vệ sinh cơ sở

4

Công bố chất lượng sản phẩm

5

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

3. Công tác xử lý

…………………(2)………………………………………………………………………………….

Trên đây là kết quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm năm …(1)…. Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo ………(4)……. ./.

Nơi nhận:

– …(4)….;

– Lưu: VT, VP, ….(5)…..

GIÁM ĐỐC (6)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm thực hiện báo cáo.

(2) Nội dung.

(3) Các văn bản pháp lý liên quan.

(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,… (nếu cần).

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm